Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

Εκτύπωση

Απόφαση 18/2009 - Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό της
21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση: α) Κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) Κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) Κανονισμού πεζόδρομων, πλατειών και όρων χρήσης»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής Αντιδημάρχου κ. Γ. Κεράνη, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Την με αριθ. πρωτ. 7 Απόφαση από το με αριθ. 2 Πρακτικό της 15-01-2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, με το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

β) Το Πρακτικό Α της Επιτροπής Συγκοινωνιών με ημερ/νία 15/1/2009 με την εισήγησή της για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων, των πεζοδρομήσεων, και την τροποποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και επισυνάπτεται παρά πόδας.

γ) Το Πρακτικό Β της Επιτροπής Συγκοινωνιών με ημερ/νία 15/1/2009 με την εισήγησή της επί των αιτημάτων διαφόρων πολιτών για το Κυκλοφοριακό.

ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και επισυνάπτεται παρά πόδας.

δ) Τα αιτήματα των πολιτών και των φορέων επί του Κυκλοφοριακού

ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και επισυνάπτεται παρά πόδας.

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος ζήτησε από τους παρευρισκόμενους πολίτες όποιος θέλει να λάβει τον λόγο να μιλήσει σε μικρόφωνο, προκειμένου να καταγραφεί στα Πρακτικά.

Προσήλθαν για να καταθέσουν στο Σώμα τις θέσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων ο καταστηματάρχης κ. Χ. Δαλέζιος, ο Οικονομολόγος κ. Γ. Ρώτας, ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Μ. Μπουγιούρης, η καταστηματάρχης κ. Δ. Παπαφίγκου, ο καταστηματάρχης κ. Σ. Κοής, ο καταστηματάρχης κ. Ρηγούτσος και ο ιδιοκτήτης Πρακτορείου εφημερίδων κ. Γ. Παλαιτσάκης ο οποίος κατέθεσε στο Προεδρείο κατάσταση με 152 υπογραφές περιοίκων της περιοχής Βροντάδου για την ενίσχυση του αιτήματος μη μονοδρόμησης της οδού Αθανασίου Διάκου.

Ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Π. Καρακατσάνης έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθησαν. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Απέργης κατέθεσε στο Προεδρείο την υπ’ αριθ. 648/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετική με παρόμοιο θέμα της νήσου Ύδρας όπως είπε και εισηγήθηκε την κατάθεση της μελέτης επί του Κυκλοφοριακού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Δαδάος κατέθεσε στο Προεδρείο δύο έγγραφα: α) το υπ’ αριθ. 1670/01-3-2007 της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της Ελεγχόμενης Στάθμευσης και β) το υπ’ αριθ. 594/1-2-2008 της Επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο οποίο αναφέρονται οι θέσεις στάθμευσης ανά ζώνη και οι κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων. Επίσης μίλησαν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Ο κ. Δήμαρχος στην τοποθέτησή του σημείωσε, πως ενώ ο διάλογος του Δήμου με τους φορείς και τους πολίτες έχει ξεκινήσει περίπου πριν από δύο χρόνια, έρχονται κάποιοι στο στάδιο της εφαρμογής και ζητούν πάρα πολλές αλλαγές, με αποτέλεσμα να απαιτείται αναβολή αυτής της εφαρμογής της μελέτης.

3.- Την πρόταση του Δημάρχου όπως το Σώμα εγκρίνει:1) την μελέτη και το σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση: α) Κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) Κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και γ) Κανονισμού πεζόδρομων, πλατειών και όρων χρήσης, με την τροποποίηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών από εννεαμελή σε επταμελή, 2) την αποδοχή του αιτήματος των γραφείων μεταφορών, για το ωράριο διανομής να ισχύσει ότι ισχύει μέχρι σήμερα, με τις ώρες αυτές σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού, 3) την αποδοχή του αιτήματος των Φρερ, 4) την αποδοχή των τριών ενστάσεων των καταστηματαρχών της Θυμάτων Σπερχειού και της οδού Σταματίου Πρωίου, καθώς και των περιοίκων των οδών Βροντάδου και Αθανασίου Διάκου 5) την ανάθεση συμπληρωματικής μελέτης εφαρμογής στην Τεχνική Υπηρεσία με χρόνο υποβολής στο Δ.Σ. έως 15 Μαρτίου τρέχοντος έτους για την εφαρμογή των υπ’ αριθμό 3 και 4 ανωτέρω και 7 κατωτέρω αιτημάτων των δημοτών μας, 6) τον χρόνο ενεργοποίησης της σημερινής κανονιστικής απόφασης μετά την έγκριση της συμπληρωματικής μελέτης, 7) την αποδοχή της ένστασης για την ενοποίηση των ζωνών της μελέτης «Καρεκλά», 8) την αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Συγκοινωνιών και της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για τις υπόλοιπες ενστάσεις 9) καθώς και την σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της μελέτης εφαρμογής με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γ. Καφούρο, Ε. Χαλκιά, έναν μηχανικό από τον Σύλλογο Μελετητών Ν. Κυκλάδων, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Γ. Παλαιολόγο και έναν δημότη τον κ. Σ. Κοή.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου όπως διατυπώθηκε από τον κ. Δήμαρχο Ερμ/λης ανωτέρω, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Δ. Λεονταρίτης, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, σύνολο εφτά (7) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Μ. Δαδάος, εμείς ζητούμε την απόσυρση του θέματος, να επανεξεταστεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή, αφού πρώτα τροποποιηθεί με νέα συμπληρωματική μελέτη, χρονικού ορίζοντα 1,5 μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των δημοτών που έχουν προταθεί και έχουν γίνει αποδεκτά και από την πλειοψηφία.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Κ. Απέργη, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Γ. Παπαμανώλη και Χ. Μώτου

Α. Εγκρίνει την έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου με την οποία θα εφαρμοστεί η φάση 4 της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 7 Απόφασης από το με αριθ. 2 Πρακτικό της 15-01-2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, με το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις (περιέχεται ολόκληρη στην προφορική εισήγηση του Προέδρου).

Β. Αποδέχεται τα αιτήματα:

  • των γραφείων μεταφορών, για το ωράριο διανομής να ισχύσει ότι ισχύει μέχρι σήμερα με τις ώρες αυτές,
  • του αιτήματος των Φρερ και των περιοίκων της οδού Αθανασίου Διάκου στο Βροντάδο
  • των καταστηματαρχών της Θυμάτων Σπερχειού της Πρωτοπαπαδάκη και της οδού Σταματίου Πρωίου, για πεζοδρόμηση των οδών αυτών,
  • του αιτήματος για την ενοποίηση των ζωνών της μελέτης και
  • την τροποποίηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών από εννεαμελή σε επταμελή και την ενοποίηση της με την Επιτροπή Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Γ. Αναθέτει συμπληρωματική μελέτη εφαρμογής στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία θα ενσωματώσει τα ανωτέρω αιτήματα, με χρόνο υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δημαρχιακή Επιτροπής έως 15 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Χρόνος ενεργοποίησης της σημερινής κανονιστικής απόφασης ορίζεται η επομένη της 15ης Μάρτη του 2009, χρόνος παραδόσεως και έγκρισης της ανωτέρω συμπληρωματικής μελέτης.

Δ. Συστήνει πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της μελέτης εφαρμογής με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γ. Καφούρο, Ε. Χαλκιά, ένας μηχανικό από τον Σύλλογο Μελετητών Ν. Κυκλάδων, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Γ. Παλαιολόγο, και ένα δημότη τον κ. Σ. Κοή.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

ΣΤ. Τα αναφερόμενα στην προφορική εισήγηση του Προέδρου έγγραφα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.