Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

Εκτύπωση

Απόφαση 23/2009 - Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό
της 21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τον υποβαλλόμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο εννέα (9) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο έξι (6) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Παπαμανώλης, θα μειοψηφήσουμε στο πρώτο άρθρο το οποίο ενσωματώνει στοιχεία διαχείρισης, για τον οποίο έχουμε δηλώσει ότι διαφωνούμε και θα συμφωνήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι κτηνιατρικού και τεχνοκρατικού περιεχομένου.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Κ. Απέργη, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Γ. Παπαμανώλη

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.