u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

Εκτύπωση

Απόφαση 15 - Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό
της 22/01/2007 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για το 2007»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:
α) Το με αριθ. πρωτ. 159/08-01-2007 έγγραφο της Δ/ντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε, στις παραγράφους 1,2,3 και 5 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ [Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93], ορίζονται τα εξής:
Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης προμηθειών, που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται από επιτροπές.
Οι επιτροπές αυτές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και αποτελούνται ανεξάρτητα του τρόπου προμήθειας, από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Δημ. Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.»

β) Το με αριθ. πρωτ. 233/9-1-2007 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας, που στην παρ. α) έχει ως εξής:
«α) Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμών άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Στις παραγράφους 1,2,3 και 5 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και η απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών, που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, γίνεται από επιτροπές.
Οι επιτροπές αυτές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούνται ανεξάρτητα του τρόπου προμήθειας, από τρεις δημοτικού υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ίδια ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των εξής επιτροπών, για το έτος 2007:
1) Για προμήθειες που αφορούν σε αναλώσιμα και είδη απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όπως: (Παροχές προσωπικού, αναλώσιμα γραφείου, αναλώσιμα Η/Υ, είδη καθαριότητας, απολυμάνσεις, προμήθεια σκυροδέματος, λαμπτήρων, καυσίμων, ειδών οδοσήμανσης, έντυπα προβολής δήμου)
Επιτροπή η οποία Θα απαρτίζεται:
-Τσικαλάκη Αθηνά ΠΕ 1 Διοικητικών
-Φώταρης Σταύρος ΔΕ 5 Εργοδηγών
Σαμουτζάκη Ελένη ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους
-Θεοδώρου Πέτρος ΔΕ 1 Διοικητικού
-Ταρζέντα Μαρία ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
-Χατζηγρηγορίου Παύλος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
2) Για προμήθειες που αφορούν σε εξοπλισμό και λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως: (προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, αντιγραφικών, υποστηρικτικών μονάδων Η/Υ και περιφερειακά, προγραμμάτων και λογισμικών)
Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται:
-Διδασκάλου Νίκη ΠΕ 11 Πληροφορικής,
-Κορφιάτης Δημήτρης ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-Συνοδινός Γιώργος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους
-Σκουλάτος Δημήτριος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-Βουλγαρίδου Δέσποινα ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Ταρζέντα Μαρία ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
3) Για προμήθειες που αφορούν σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως: (προμήθειες μηχανημάτων έργων και οχημάτων, πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προμήθειες τεχνολογικού και παντός είδους εξοπλισμού, για αθλητικές ή κοινωνικοπολιτιστικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις, και υποδομές, και όσες προμήθειες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δύο προηγούμενων επιτροπών)
Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται:
-Συνοδινός Γιώργος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
-Κορφιάτης Δημήτρης ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-Σκουλάτος Δημήτριος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους:
-Βουλγαρίδου Δέσποινα ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Διακοδημητρίου Δαυίδ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
-Σαμουτζάκη Ελεάννα ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την συγκρότηση των Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών αρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για το 2007, ως εισηγείται η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
4.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, τις παρ 1,2,3 και 5 του αρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93)
5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τις Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών αρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για το 2007, ως εξής:
α) Για προμήθειες που αφορούν σε αναλώσιμα και είδη απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όπως: παροχές προσωπικού, αναλώσιμα γραφείου, αναλώσιμα Η/Υ, είδη καθαριότητας, απολυμάνσεις, προμήθεια σκυροδέματος, λαμπτήρων, καυσίμων, ειδών οδοσήμανσης, έντυπα προβολής δήμου, η Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
-Τσικαλάκη Αθηνά ΠΕ 1 Διοικητικών
-Φώταρης Σταύρος ΔΕ 5 Εργοδηγών
Σαμουτζάκη Ελένη ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους
-Θεοδώρου Πέτρος ΔΕ 1 Διοικητικού
-Ταρζέντα Μαρία ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
-Χατζηγρηγορίου Παύλος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
β) Για προμήθειες που αφορούν σε εξοπλισμό και λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως: προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, αντιγραφικών, υποστηρικτικών μονάδων Η/Υ και περιφερειακά, προγραμμάτων και λογισμικών, η Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
-Διδασκάλου Νίκη ΠΕ 11 Πληροφορικής,
-Κορφιάτης Δημήτρης ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-Συνοδινός Γιώργος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους
-Σκουλάτος Δημήτριος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-Βουλγαρίδου Δέσποινα ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Ταρζέντα Μαρία ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
γ) Για προμήθειες που αφορούν σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως: προμήθειες μηχανημάτων έργων και οχημάτων, πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προμήθειες τεχνολογικού και παντός είδους εξοπλισμού, για αθλητικές ή κοινωνικοπολιτι-στικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις, και υποδομές, και όσες προμήθειες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δύο προηγούμενων επιτροπών, η Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
-Συνοδινός Γιώργος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
-Κορφιάτης Δημήτρης ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-Σκουλάτος Δημήτριος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους:
-Βουλγαρίδου Δέσποινα ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Διακοδημητρίου Δαυίδ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
-Σαμουτζάκη Ελεάννα ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών