u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

4η Συνεδρίαση - 7 Φεβρουαρίου 2007

Συνεδρίαση με αριθμό 4
της 7ης Φεβρουαρίου 2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμούπολης

Η πάγια τακτική της δημοτικής πλειοψηφίας να "εμφανίζει" σημαντικά θέματα εκτός ημερησίας διάταξης πυροδότησε εντάσεις κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 
Ο κώδικας δίνει σαφώς το δικαίωμα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εισάγει θέματα προς συζήτηση "προ ημερησίας διατάξεως", εφόσον αυτά αφορούν επείγουσες υποθέσεις που προέκυψαν μετά τη σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης. Ποιός θα μας πείσει ότι η σύσταση επιτροπής για την ανανέωση της σύμβασης με το ΚΤΕΛ ΑΕ για τα mini bus είναι θέμα που προέκυψε "ξαφνικά", τη στιγμή που η παλιά σύμβαση είχε λήξει από την 31/12/2007 ; Η δημοτική πλειοψηφία, από αμέλεια, δεν έφερε εγκαίρως το θέμα προς συζήτηση εντός ημερησίας διάταξης και για να "σώσει την κατάσταση" επέλεξε  την τελευταία στιγμή να το φέρει προς συζήτηση ως έκτακτο και επείγον θέμα!
Η αλαζονεία της εξουσίας δεν επέτρεψε στην πλειοψηφία να δεκτεί τις αιτιάσεις μειοψηφίας και να προγραμματίσει το θέμα για συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Έτσι, το θέμα συζητήθηκε ερήμην της μειοψηφίας.

Επόμενο σημείο έντονης αντιπαράθεσης με τη δημοτική πλειοψηφία αποτέλεσε το 10ο Θέμα κάτω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο "Απαλλαγή προσαυξήσεων εκπροθέσμων καταβολών της ΔΕΤΑΕ". Ο τίτλος παρουσιάζει τη μισή αλήθεια διότι η εισήγηση δεν αφορούσε μόνο τη διαγραφή προσαυξήσεων αλλά και τη διαγραφή οφειλόμενου μέρους των μισθωμάτων. Επιπλέον, τα οφειλόμενα ποσά αφορούσαν ουσιαστικά οφειλές μισθωμάτων της ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ προς το Δήμο για το ακίνητο της παραλίας, για την είσπραξη των οποίων μεσολαβούσε η Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΤΑΕ).
Σωρεία λαθών του παρελθόντος, οδήγησαν στη συσσώρευση υπέρογκης οφειλής της ΔΕΤΑΕ προς το Δήμο, ο οποίος χρέωνε τη ΔΕΤΑΕ με αυξήσεις στο μίσθωμα ενώ η ΔΕΤΑΕ ολιγωρούσε στη διεκδίκηση αυτών των αυξήσεων από την ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ.
Η εισήγηση του προεδρείου και η αντίστοιχη απόφαση αποκρύπτουν το ύψος του διαγραφέντος χρέους, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα της απόφασης. Μετά από διερεύνηση του θέματος στο λογιστήριο του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι το ύψος της διαφραφήσας οφειλής υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Αποκορύφωμα των ανομημάτων της πλειοψηφίας αποτέλεσε η πρόταση του Δημάρχου να ληφθεί επιπλέον απόφαση να διαγράφονται στο διηνεκές όλες οι μελλοντικές οφειλές της ΔΕΤΑΕ που τυχόν θα προέλθουν από την ίδια αιτία! Για καλή της τύχη, η πλειοφηφία σώθηκε από τα χειρότερα μετά από παρέμβαση δικού της δημοτικού συμβούλου. Ο δικηγόρος κ. Μανθόπουλος επεσήμανε ότι μία τέτοια απόφαση δε θα ήταν σύννομη και η συγκεκριμένη πρόταση αποσύρθηκε.

Μείναμε όμως με την απορία, πως είναι δυνατόν ο κ. Δήμαρχος να πρότεινε τη λήψη μιας παράνομης απόφασης. Η εμπειρία του, η ευφυΐα του, το γεγονός ότι είναι δικηγόρος, δεν μας επιτρέπουν να του αναγνωρίσουμε το ελαφρυντικό τής άγνοιας ή του λάθους. Τα σχόλια δικά σας.

Εκτύπωση

Απόφαση 52 - Συγκρότηση Επιτροπών αρθ. 23 & 24

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 52
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών αρθ. 23 & 24 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που έχει ως εξής:
«Κύριοι Συνάδελφοι, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μας όπως ισχύει σήμερα, στα αρθ. 23 και 24 προβλέπει την συγκρότηση επιτροπών οι οποίες σκοπό έχουν να μελετούν διάφορα θέματα της αρμοδιότητας τους και να εισηγούνται αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εισηγήσεις των Επιτροπών αυτών έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Εκτύπωση

Απόφαση 51 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
ου Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2007»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος
α) Το με αριθ. πρωτ. 891/5-2-2007 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών:
«Κύριε πρόεδρε,
Σύμφωνα με την 53361/2.10.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 441/Β’/06), χορηγείται κάθε χρόνο, στο προσωπικό που απασχολείται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ένα (1) λίτρο γάλα την ημέρα φρέσκο.

Εκτύπωση

Απόφαση 50 - Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή του αρθ. 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06 (περί καθορισμού τιμήματος ακινήτων) για το 2007»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος το αρθ. 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας):ρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης (ορισμό των υπαλλήλων).

 

Εκτύπωση

Απόφαση 49 - Ορισμός μέλους του Δήμου στην Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Κουτσοδόντη

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO
Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Ορισμός μέλους του Δήμου με αναπληρωτή του στην Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Άννης Κουτσοδόντη»»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρ. 574/25-1-2007 έγγραφο του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη:

Εκτύπωση

Απόφαση 48 - Απαλλαγή διαχειρίστριας παγίας προκαταβολής Ο.Ε. 2006

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή διαχειρίστριας παγίας προκαταβολής Ο.Ε. 2006»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:
α) Το με αριθ. πρωτ. 435/18-1-2007 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας:
«Κύριε Δήμαρχε,
Με την υπ’ αριθμ. 4/2-1-06 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ορίσθηκα διαχειρίστρια της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου για τον Ο.Ε. 2006.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαλλαγή μου από κάθε ευθύνη, που αφορά την συγκεκριμένη διαχείριση.