u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

21η Συνεδρίαση - 3 Σεπτεμβρίου 2007

Εκτύπωση

Απόφαση 241/2007 - Σύναψη Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας Δημοτικών Σφαγείων Σύρου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό
της 03/09/2007 με αριθ. 21 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με δήμους Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας για την λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Σύρου»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Το με αρ. πρωτ. 7611/30-08-2007 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλω συνημμένα σχέδιο σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και παρακαλώ για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και την σχετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

Εφόσον η σύναψη της σύμβασης εγκριθεί, παρακαλώ όπως ορισθούν οι προβλεπόμενοι από τα άρθρα 6 και 7 αυτής δημοτικοί σύμβουλοι:

Α) Ένας δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης προκειμένου να καταβληθούν οι χρηματοδοτήσεις.

Β) Δύο δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης εκ των οποίων ο ένας θα ορισθεί και ως Πρόεδρός της.»

β) Την Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας για την λειτουργία σφαγείου:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 222 Ν. 346312006 Δ. Κ. Κ.)

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2007, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Ερμούπολης, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κο Ιωάννη Δεκαβάλλα Δήμαρχο , σύμφωνα με την

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό……….

2. Ο Δήμος Άνω Σύρου, που εδρεύει στην Άνω Σύρο και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κο Φώτη Ξαγοράρη Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου με αριθμό ……….

3. Ο Δήμος Ποσειδωνίας, που εδρεύει στην Ποσειδωνία Σύρου και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κο Γεώργιο Μακρυωνίτη Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό ……….

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

α) τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν. 3463/2006 (Δ.ΚΚ.)

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 (Αρμοδιότητες σΤΑ) του ν. 3463/2006 και ειδικότερα την με αρ.6 της κατηγορίας β) Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος παρ. 6 Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

γ) …….

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο τερματισμός της λειτουργίας των Δημοτικών σφαγείων του Δήμου Ερμούπολης , λόγω ακαταλληλότητας , στις 31 Αυγούστου 2007 και η ολοκλήρωση των νέων σφαγείων του Δήμου Άνω Σύρου στον Πάγο ,οδηγούν στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τριών Δήμων της Σύρου με σκοπό την ολοκληρωμένη λειτουργία του σφαγείου. Το νέο σφαγείο κατασκευάσθηκε με συνχρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και θα συμβάλλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση , διατήρηση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα της οικονομίας του νησιού , παρέχοντας ασφαλή προϊόντα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σύρου.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΚΟΠΟΣ)

Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος Ερμούπολης αναλαμβάνει τη λειτουργία του νέου σφαγείου της νήσου Σύρου με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Ερμούπολης διαθέτοντας την εμπειρία από την μέχρι σήμερα λειτουργία του παλαιού σφαγείου στην Ερμούπολη , θα αναλάβει την οργάνωση του σφαγείου ,την οικονομική διαχείριση και την διοικητική υποστήριξη της σύμβασης ..

Άρθρο 2

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το σφαγείο θα λειτουργεί με βάση κανονισμό λειτουργίας ο οποίος θα εκπονηθεί από την επιτροπή παρακολούθηση της σύμβασης και θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων Δήμων .Η άδεια λειτουργίας του σφαγείου θα εκδοθεί από τον Δήμο Άνω Σύρου ο οποίος κατέχει και την κυριότητα των νέων σφαγείων της Σύρου.

Άρθρο 3

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμφωνείται, ότι το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από α) από τον Δήμο Ερμούπολης δυο άτομα με μερική απασχόληση που θα προέρχονται από την διοικητική και οικονομική του υπηρεσία για την οικονομική διαχείριση και την διοικητική υποστήριξη της σύμβασης καθώς επίσης και ένα άτομο από την υπηρεσία καθαριότητας το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα των χώρων του σφαγείου. Και β) από τον Δήμο Άνω Σύρου έναν υπάλληλο - μηχανολόγο ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του σφαγείου.

Άρθρο 4

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Άνω Σύρου θα διαθέσει το νεοκατασκευασθέν σφαγείο στο ΔΔ Πάγου Σύρου και τον τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό για την επίτευξη των στόχων της παρούσης σύμβασης.

Άρθρο 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλομένων και διαρκεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009.( Χρονική διάρκεια 2 ετών).

Παράταση της διάρκειας πραγματοποιείται με τροποποίηση της σύμβασης αυτής, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το συνολικό κόστος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ και σ' αυτό συμπεριλαμβάνονται:

1. Λειτουργικές δαπάνες του συμβαλλομένου Νομικού προσώπου, που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

2. Δαπάνες για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων του

αντικειμένου της σύμβασης, που ανέρχονται στο ποσό των ……0…….

( ……0……) ευρώ.

Το ποσό της χρηματοδότησης που αναφέρεται παραπάνω θα προέρχεται από

Α. Τέλη σφαγής το ύφος των οποίων θα καθορισθεί μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των 3 Δήμων.( Τα έσοδα από τα τέλη προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 10.000,00 ευρώ ετησίως),

Β. Από υποχρεωτικές εισφορές των 3 Δήμων ο το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 25.000,00 ευρώ ετησίως

Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί από τους 3 Δήμους ως ακολούθως:

Δήμος Ερμούπολης 12.000 ευρώ. Δήμος Άνω Σύρου 6.000 ευρώ. Δήμος Ποσειδωνίας 7.000 ευρώ

Η καταβολή του χρηματικού ποσού θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί υπέρ του Δήμου Ερμούπολης . Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτεται βεβαίωση καλή εκτέλεσης, υπογραφόμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο του κάθε συμβαλλόμενου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων.

Άρθρο 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜ8ΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέλη ορίζουν Επιτροπή, που αποτελείται από:

2 Δημοτικούς Συμβούλους Ερμούπολης 2 Δημοτικούς Συμβούλους Άνω Σύρου

2 Δημοτικούς Συμβούλους Ποσειδωνίας.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Ερμούπολης κος ……..

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Συνεδριάζει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη και αποφασίζει με την

πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 9

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ρητά συμφωνείται ότι ο Δήμος Ερμούπολης υποχρεούται να χρησιμοποιεί στα τεχνικά μέσα και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, τον τίτλο «Διαδημοτική Συνεργασία για τη λειτουργία σφαγείου των Δήμων νήσου Σύρου».

Άρθρο 10

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρεί ή εκπληρεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οποιοσδήποτε των λοιπών μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 3 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.»

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει: α) τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Ερμούπολης με τους Δήμους Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας για την λειτουργία Σφαγείου Δήμων νήσου Σύρου, β) τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γ. Πιταούλη με αναπληρωτή του τον Κ. Δαφνά για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, και γ) τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Γ. Καφούρου ως προέδρου και Γ. Παπαμανώλη με αντίστοιχα αναπληρωτές τους Ν. Ροσσολάτο και Ευθ. Κουκή στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης.

4.- Την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κ. Απέργη διότι όπως είπε θεωρεί ότι είναι παράνομη η προγραμματική σύμβαση, διότι δεν ισοσκελίζεται το τέλος σφαγής με την ανταπόδοση προς όφελος των δημοτών της Ερμούπολης, επομένως είναι ετεροβαρής η συνεισφορά εκ μέρους του δικού μας δήμου και άρα κατά τις διατάξεις του κώδικα παράνομη και πρότεινε να ανατεθεί η λειτουργία τους σε ιδιώτες.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κ. Απέργη

Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, του Δήμου Ερμούπολης με τους Δήμους Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας, για την λειτουργία Σφαγείου Δήμων νήσου Σύρου, ως έχει το σχέδιο που αναφέρεται στην προφορική εισήγηση του Προέδρου.

Β. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: Γ. Πιταούλη με αναπληρωτή τον Κ. Δαφνά, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Γ. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: Γ. Καφούρο ως πρόεδρο και Γ. Παπαμανώλη ως μέλος με αντίστοιχα αναπληρωτές τους Ν. Ροσσολάτο και Ευθ. Κουκή, στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.