Αποφάσεις Δ.Σ. 2010

  • 18η Συνεδρίαση - 28 Σεπτεμβρίου 2010 (1)

    Μια ιδαίτερη συνεδρίαση, όπου ο κ. πρόεδρος εμφάνισε, όχι μία, όχι δύο, αλλά έξι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, με το χαρακτήρα των δήθεν επειγόντων.

    Στο όγδοο θέμα, η δημοτική αρχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο εμφανίζοντας την τελευταία στιγμή έναν ογκώδη φάκελλο που δεν είχε δοθεί στη δημοτική μειοψηφία πριν τη συνεδρίαση!