Βασίλης Κουσουλάκος

Βασίλης Κουσουλάκος
Βασίλης Κουσουλάκος

Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής

Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου
έως Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας:

10:30-14:00 και 18:30-22:00