Μαγδαληνή Σακελλαρίδη

Μαγδαληνή Σακελλαρίδη
Μαγδαληνή Σακελλαρίδη

Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο
Βότσαλα σκουριά χρώμα

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

έως Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας:

10:30-14:00 και 18:30-22:00