Αθανάσιος Μεταξόπουλος

Αθανάσιος Μεταξόπουλος
Αθανάσιος Μεταξόπουλος
Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο:
Η υφή του χρόνου

Αίθουσα Εμμανουήλ Ροΐδη
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου
έως Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας:
10:30-14:00 και 18:30-22:00