Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Σύρου

Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Σύρου
Ένωση Συνταξιούχων

Ναυτικών Σύρου
Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο
Στου ορίζοντα τη δύση

Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη
Παρασκευή 6 Ιουλίου
έως Πέμπτη 12 Ιουλίου

Ώρες λειτουργίας:
10:00-14:00 και 19:00-22:00