Μαριέλα Κωνσταντινίδου

Μαριέλα Κωνσταντινίδου
Μαριέλα Κωνσταντινίδου

Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο
του Αιγαίου οι πινελιές


Αίθουσα Εμμανουήλ Ροΐδη
Σάββατο 7 Ιουλίου
έως Τετάρτη 18 Ιουλίου

Ώρες λειτουργίας:
10:30-13:30 και 19:00-22:00