Ένωση Ελλήνων Χαρακτών

Ένωση Ελλήνων Χαρακτών
Ένωση Ελλήνων
Χαρακτών

Ομαδική έκθεση με τίτλο
Οι Κυκλάδες της χαρακτικής

Αίθουσα Εμμανουήλ Ροΐδη
Σάββατο 21 Ιουλίου
έως Τετάρτη 8 Αυγούστου

Ώρες λειτουργίας:
10:30-13:00 και 19:00-22:00
www.haraktes.org