Χρήστος Μπόκορος

Χρήστος Μπόκορος
Χρήστος Μπόκορος

Από τις συλλογές
της ΑΓΕΤ Ηρακλής με τίτλο

Πάτμος, άνοιγμα στο φως και
στο σκοτάδι

Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη
Σάββατο 4 Αυγούστου
έως Δευτέρα 20 Αυγούστου

Ώρες λειτουργίας:
10:00-14:00 και 18:00-21:00