Γεώργιος Κανάκης

Γεώργιος Κανάκης
Γεώργιος Κανάκης

Έκθεση ζωγραφικής


Αίθουσα Εμμανουήλ Ροΐδη
Σάββατο 11 Αυγούστου
έως Δευτέρα 20 Αυγούστου

Ώρες λειτουργίας:
10:00-14:00 και 19:00-22:00