Απόψεις

Εκτύπωση

Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Πολιτιστικό και Τουριστικό τέλος

Για το μεν πολιτιστικό τέλος έχετε προτείνει την ελάχιστη αύξηση του 1 λεπτού και για το τουριστικό τέλος, διατήρησή του στα ίδια επίπεδα.

Στο σημείο αυτό η ένστασή μου έχει να κάνει με τη διαδικασίας επιβολής αυτών των δύο τελών. Με τα στοιχεία που έχουμε από το φάκελο του θέματος, επιτρέψτε μου να πω ότι η νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου είναι αμφισβητούμενη

Το νομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την επιβολή αυτών των τελών είναι ο Ν. 1828/1989 και συγκεκριμένα το άρθρο 25, παράγρ. 14 του νόμου. Είναι δυνατή εκ μέρους των ΟΤΑ η επιβολή ανταποδοτικών τελών ή εισφορών για την αντιμετώπιση δαπανών για υπηρεσίες στην περιοχή τους. Τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτι­κό χαρακτήρα και το ύψος τους, οι υπόχρεοι καταβολής τους καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο­μέρεια ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρει ρητά: α) την ειδική υπη­ρεσία που παρέχεται ειδικά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και την εξυ­πηρέτηση των δημοτών, β) τα πρόσωπα τα οποία ωφελούνται και θα αναλάβουν επιμεριστικά την καταβολή των τελών και γ) τον αναλυτικό προϋπολογισμό σχετικά με το κόστος της υπηρεσίαςι.

Χωρίς να αμφισβητώ ότι οι δαπάνες του Δήμου για τον πολιτισμό και τον τουρισμό υπερβαίνουν τα εισπραττόμενα από το τέλος ποσά, υπογραμμίζω την υποχρέωση που έχουμε να συμπεριλάβουμε στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναλυτικό προϋπολογισμό με το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών.

Παρόμοιες αποφάσεις άλλων δήμων έχουν καταλήξει στο Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος έχει αποφανθεί ότι δεν ήταν σύννομες επειδή δεν συμπεριελάμβαναν τα παραπάνω στοιχεία.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση