Απόψεις

Εκτύπωση

Η τύχη του Σταθμού Αυτοκινήτων

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2 Φεβρουαρίου 2009, συζητήθηκε η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία. Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη της μετατροπής, η δημοτική ανώνυμη εταιρία θα αναλάμβανε, μεταξύ άλλων, την εκμετάλλευση του πολυόρωφου σταθμού αυτοκινήτων στο ΙΚΑ.

Στη μελέτη υπήρχε εκτενής ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων, πάντα κάτω από το πρίσμα της εκμετάλλευσης από μία δημοτική επιχείρηση. Μίας εκμετάλλευσης που με οικονομοτεχνική ακρίβεια θα οδηγούσε στη ζημιογόνο διαχείριση του σταθμού και στη διάλυση της ανώνυμης εταιρίας, μετά από 3-4 χρόνια.

Είκοσι και μία μέρες αργότερα, στη συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2009, η δημοτική αρχή επανήλθε στο θέμα προτείνοντας την ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού αυτοκινήτων σε ιδιώτη, ανατρέποντας ολόκληρη τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί στο περασμένο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό το "πυροτέχνημα" αποτελεί ουσιαστικά αποδοχή της κριτικής που είχε προηγηθεί από τον υπογράφοντα, περί προβληματικής βιωσιμότητας του σταθμού αυτοκινήτων. Είναι λυπηρό, ζητήματα διαχείρισης του σταθμού αυτοκινήτων, που έπρεπε να είχαν λυθεί πριν ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή του, τέθηκαν εκ των υστέρων και έριξαν στο κάλαθο των αχρήστων τη μελέτη που κόστισε στο δήμο μερικές χιλιάδες ευρώ.

Η δημοτική μειοψηφία, κατά τη συζήτηση της δημοπράτησης του σταθμού αυτοκινήτων, χωρίς να διαφωνεί με την εκμετάλλευση της εγκατάστασης από κάποιον ιδιώτη, απαίτησε, μάταια, την απόσυρση του θέματος για να προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης και η παραλαβή του έργου.

Μετά τη λήψη, κατά πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, της απόφασης για δημοπράτηση του σταθμού αυτοκινήτων, το θέμα παραπέμφθηκε στη Δημαρχιακή Επιτροπή, για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης. Όσα ειπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2009, απέδειξαν πόσο δίκιο είχε η μειοψηφία όταν απαιτούσε την εκπόνηση ειδικής μελέτης. Η Δημαρχιακή Επιτροπή δήλωσε αδυναμία κατάρτισης των ειδικών όρων δημοπράτησης και αποφάσισε την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, της 17ης Μαρτίου 2009.

Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας στη Δημαρχιακή Επιτροπή, καταθέσαμε εγγράφως τις προτάσεις μας για το θέμα «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης πολυώροφου γκαράζ», ως ακολούθως:

Εναλλακτικές χρήσεις κτιρίου – υπό προϋποθέσεις

Με δεδομένο το κόστος του απαραίτητου προσωπικού για τη λειτουργία του πάρκινγκ 24 ώρες/7 ημέρες, θα είναι δύσκολο να έχει κέρδος ο ιδιώτης, ειδικά το χειμώνα, με χαμηλά ποσοστά πληρότητας.

Το ζητούμενο είναι, κατά τις περιόδους αιχμής, να υπάρχουν επαρκείς ελεύθερες θέσεις για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών – καταναλωτών. Δεν θα πρέπει να μας ενοχλεί η χρήση του πάρκινγκ, κατά το χειμώνα ή σε ώρες μη αιχμής, για τη στάθμευση οχημάτων κάθε είδους, ακόμα και ιδιοκτησίας του ιδιώτη, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Έτσι θα καταστεί ελκυστική η εκμετάλλευση του πάρκινγκ, γεγονός που θα ωφελήσει το δήμο που θα εισπράττει υψηλότερο και σίγουρο ενοίκιο.

Βεβαίως είναι απαραίτητο να διατυπωθούν οι κατάλληλοι όροι στη σύμβαση που θα εξασφαλίζουν ότι ο ιδιώτης δεν θα κάνει κατάχρηση ενός τέτοιου δικαιώματος. Για την κατάρτιση αυτών των όρων πρέπει να προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του σταθμού αυτοκινήτων.

Τήρηση όρου ευρωπαϊκής επιχορήγησης

Το έργο κατασκευής του πάρκινγκ έχει χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από την Ε.Ε. και έχει τεθεί ο όρος περιορισμού της απόδοσης στο 20% του κόστους κατασκευής (R/C). Επιπλέον, δεν είναι σαφές αν στην απόδοση του έργου πρέπει να συμπεριληφθεί και το κέρδος του ιδιώτη - εκμεταλλευτή. Στο φάκελο του έργου υπήρχε μελέτη τήρησης του όρου R/C<20% με τα στοιχεία που αφορούσαν την εκμετάλλευση του πάρκινγκ από το Δήμο. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χρηματοδότησης του έργου είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικής μελέτης με τα στοιχεία της μίσθωσης (μηνιαίο μίσθωμα, ετήσια αναπροσαρμογή, χρόνος μίσθωσης).

Αντικειμενική αξία κτιρίου

Πρόταση του προέδρου της δημαρχιακής επιτροπής ήταν η δημοπρασία εκμίσθωσης του κτιρίου με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα περίπου 5.000 €. Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτό το ποσό προέκυψε σύμφωνα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 34/1995, ο σταθμός αυτοκινήτων είναι κτίριο ειδικών χρήσεων του οποίου η αντικειμενική αξία υπολογίζεται με ιδιαίτερο έντυπο, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 41 Ν.1249/1982 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 Ν.1473/1984. Με δεδομένη την προχειρότητα με την οποία το θέμα εισήχθη προς συζήτηση, έχουμε βάσιμες αμφιβολίες κατά πόσον έχει προηγηθεί ορθός υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας. Επιπλέον, επειδή το κτίριο θα μισθωθεί με εξοπλισμό (ασανσέρ οχημάτων κλπ) απαιτείται ο υπολογισμός πρόσθετου μισθώματος για τον εξοπλισμό. Αυτός ο υπολογισμός δεν έχει γίνει και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης.

Απαραίτητοι ειδικοί όροι σύμβασης

Περιορισμός τιμής στάθμευσης

Είναι απαραίτητη η οριοθέτηση της τιμής στάθμευσης ανά ώρα, σε σχέση με το εκάστοτε τέλος στάθμευσης που θα χρεώνει ο Δήμος στο Νησάκι. Το όριο μπορεί να τεθεί ως ποσοστό επιπλέον του τέλους που χρεώνει ο Δήμος, για παράδειγμα +20%, με δεδομένο ότι ο σταθμός αυτοκινήτων παρέχει στεγασμένες θέσεις. Προτού θέσουμε ένα όριο πρέπει να προηγηθεί μελέτη για το κόστος που θα είχε ένας ιδιώτης και τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου λειτουργίας.

Πιθανόν ο ιδιώτης εκμεταλλευτής του πάρκινγκ να μην υπερβεί ποτέ αυτό το όριο για να προσελκύσει πελάτες, όμως η θέση ενός τέτοιου ορίου θα αποδεικνύει ότι ο Δήμος θέτει τα όρια σε τυχόν κερδοσκοπική συμπεριφορά του ιδιώτη.

Διάρκεια μίσθωσης

Με δεδομένο ότι ο ιδιώτης δεν θα κάνει καμία επένδυση για να αναλάβει τη διαχείριση, θεωρώ ότι θα πρέπει η διάρκεια της μίσθωσης να οριστεί στο ελάχιστο δυνατό (3 χρόνια) με δικαίωμα παράτασης. Μετά την πάροδο της συμβατικής διάρκειας ο Δήμος αποκτά το δικαίωμα να εξώσει τον μισθωτή και να λειτουργήσει το πάρκινγκ μία δημοτική επιχείρηση, (άρθρο 41 ΠΔ 34/1995) αν προκύψει πρόβλημα στην διαχείριση από τον ιδιώτη.

Συμπέρασμα

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατηρήσεων, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών, εισηγηθήκαμε την άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης, πριν την κατάρτιση των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του σταθμού αυτοκινήτων. Παράλληλα είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η απαιτούμενη διάνοιξη δρόμου προς την οδό Αλ. Παναγούλη.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, προχώρησε στην κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του σταθμού αυτοκινήτων, αγνοώντας τις προτάσεις της μειοψηφίας. Θα αποτελέσει παγκόσμια - και άκρως επικίνδυνη - πρωτοτυπία η εκμίσθωση νεότευκτου δημοτικού ακινήτου, χωρίς να έχουν παραλάβει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου το ακίνητο από τον εργολάβο - κατασκευαστή του.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση