Απόψεις

Εκτύπωση

Σχόλια στο "μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του Καλλικράτη"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του "Καλλικράτη" είναι ιδιαίτερα λεπτομερές και θέτει ζητήματα τα οποία δεν είχαν τεθεί από το εξαιρετικά περιληπτικό και αόριστο αρχικό σχέδιο του Ιανουαρίου 2010. Αν το σύντομο κείμενο του Ιανουαρίου παρέμεινε για διαβούλευση για 3 περίπου μήνες, τότε ο χρόνος που απομένει για την αξιολόγησή του παρόντος εκτενούς προσχεδίου κρίνεται ανεπαρκής.

Την 28η Απριλίου 2010 παρουσιαστηκε νεώτερο προσχέδιο, στο οποίο ενσωματώθηκαν ορισμένες από τις προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Οι διαφορές που προκύπτουν έχουν προστεθεί με πλάγια γραφή.

Από τη μελέτη του προσχεδίου και την εφαρμογή των διατάξεών του στη συριανή πραγματικότητα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα και παρατηρήσεις:

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο στο Νέο Δήμο Σύρου, προβλέπεται να έχει είκοσι πέντε (25) μέλη (άρθρο 7, δήμος με πληθυσμό 10.001-30.000 κατοίκους). Η ΚΕΔΚΕ προτείνει την αύξηση του αριθμού των μελών κατά 2 μέλη, σε σχέση με τα προτεινόμενα στο νομοσχέδιο. Με δεδομένο το δραστικό περιορισμό των νομικών προσώπων του Νέου Δήμου, τα μέλη του νέου δημοτικού συμβουλίου θα κληθούν να συμμετάσχουν σε λιγότερα διοικητικά συμβούλια σε σχέση με σήμερα. Συνεπώς, 25 μέλη που προτείνει ο «Καλλικράτης» κρίνονται επαρκή.

Κατανομή των μελών του νέου δημοτικού συμβουλίου

Σημερινοί Δήμοι

= Εκλογικές περιφέρειες Νέου Δήμου

Κάτοικοι

(απογραφή 2001)

Έδρες
Δήμος Ερμουπόλεως 13.400 17
Δήμος Άνω Σύρου 3.376 4
Δήμος Ποσειδωνίας 3.006 4
Σύνολο: 19.782 25

Δημοτικές και τοπικές κοινότητες

Σύμφωνα με το προσχέδιο του «Καλλικράτη» (άρθρο 2 ), τα τοπικά διαμερίσματα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων μετονομάζονται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Αυτή η μετονομασία, περιπλέκει άσκοπα και περιττά το σύστημα διοίκησης. Προτείνεται να διατηρηθεί η σημερινή ονομασία των «τοπικών διαμερισμάτων».

Προβλέπεται ότι τα τοπικά νησιωτικά διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων, συγκροτούν δημοτικές κοινότητες.

Έτσι το Μάννα, η Άνω Σύρος και η Βάρη θα αποτελούν δημοτικές κοινότητες του Νέου Δήμου. Το συμβούλιο κάθε τοπικής κοινότητας θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη (δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000).

Τα τοπικά διαμερίσματα της Σύρου: Γαλησσάς, Πάγο, Ποσειδωνία, Φοίνικας θα αποτελούν τοπικές κοινότητες με 3μελή συμβούλια (τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από 301 έως 2.000). Τα Χρούσσα θα αποτελούν τοπική κοινότητα με έναν τοπικό εκπρόσωπο (πληθυσμός κάτω από 300 κατοίκους).

Στο αρχικό κείμενο του «Καλλικράτη» που είχε δημοσιοποιηθεί τον Ιανουάριο, δινόταν η δυνατότητα σε κάθε δημότη τοπικού διαμερίσματος να θέση υποψηφιότητα τοπικού συμβούλου χωρίς να ανήκει απαραίτητα σε κάποια δημοτική παράταξη. Έτσι, θα καταβαλλόταν προσπάθεια να κρατηθούν τα τοπικά συμβούλια μακριά από την επικίνδυνη κομματικοποίηση και παραταξιακή ταύτιση. Δυστυχώς αυτή η «καινοτομία» εξαφανίστηκε από το πρόσφατο προσχέδιο.

Η ΚΕΔΚΕ προτείνει την υποκατάσταση των τοπικών συμβουλίων από έναν τοπικό εκπρόσωπο σε διαμερίσματα με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Θεωρώ αυτή την πρόταση εξαιρετικά δυσμενή για τη Σύρο. Η διατήρηση των τοπικών συμβουλίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή τη χρονική στιγμή που προετοιμάζεται η κατάργηση 700 περίπου δήμων και ισάριθμων δημοτικών συμβουλίων σε όλη την Ελλάδα.

Τοπικό Διαμέρισμα Νέου Δήμου Πληθυσμός

Αριθμός
τοπικών
συμβούλων

Τοπικό Διαμέρισμα Ερμουπόλεως 11.799 -
Δημοτική Κοινότητα Μάννα
1.601 5
Δημοτική Κοινότητα Άνω Σύρου 1.953 5
Τοπική Κοινότητα Γαλησσά 458
3
Τοπική Κοινότητα Πάγου 745 3
Τοπική Κοινότητα Χρούσων 220 1
Δημοτική Κοινότητα Βάρης 1.451 5
Τοπική Κοινότητα Ποσειδωνίας 733 3
Τοπική Κοινότητα Φοίνικα 822 3
Σύνολο: 19.782

Ψηφοδέλτια

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι προβλέπεται να είναι τουλάχιστον ίσοι με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Στο Νέο Δήμο Σύρου αντιστοιχούν έως 38 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (ανά εκλογική περιφέρεια : 26 στην Ερμούπολη, 6 στην Άνω Σύρο και 6 στην Ποσειδωνία).

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του νησιού μας θα είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής / τοπικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν.

Έτσι στη Σύρο θα έχουμε κατ’ ελάχιστον 30 και μέγιστο 38 υποψήφια μέλη συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

Σταυροί

Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων οι συριανοί ψηφοφόροι θα μπορούν να «σταυρώσουν» έως τρεις υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένοι και έναν υποψήφιο από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες.

Αυτή η ρύθμιση ήρθε να αμβλύνει την απόλυτη απομόνωση των εκλογικών περιφερειών που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο του «Καλλικράτη». Και αυτή όμως η ρύθμιση διατηρεί τα τείχη μεταξύ των υποψηφίων και των δημοτών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Μόνο η απόλυτη ενοποίηση του δημοτικού ψηφοδελτίου μπορεί να ενώσει ουσιαστικά τους δημότες του Νέου Δήμου. Η εκπροσώπηση των μικρών (πρώην) δήμων μπορεί να εξασφαλιστεί με ποσόστωση η οποία θα υπολογίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό ή τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να "σταυρώνουν" όλους τους υποψηφίους συμβούλους.

Ο ψηφοφόρος που ανήκει σε δημοτική / τοπική κοινότητα θα ψηφίσει επιπλέον έως δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας (εκλέγονται 5 μέλη) ή έναν υποψήφιο σύμβουλο της τοπικής κοινότητας (εκλέγονται 3 μέλη).

Δήμαρχος

Το νομοσχέδιο επιβάλλει την αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων.

Εντύπωση προκαλεί πως το επαγγελματικό ασυμβίβαστο, που καταργήθηκε για τους βουλευτές ως αντισυνταγματικός περιορισμός, επιχειρείται να επιβληθεί στους δημάρχους. Ορθώς η ΚΕΔΚΕ έχει καταγγείλει τη ρύθμιση.

Αντιδήμαρχοι

Στον Νέο Δήμο Σύρου ορίζονται έως τέσσερεις (4) αντιδήμαρχοι (δήμος με πληθυσμό από 5.001 έως 20.000 κατοίκους).

Ορθά η ΚΕΔΚΕ πρότεινε την αύξηση του αριθμού αντιδημάρχων, ιδιαίτερα για τους νησιωτικούς δήμους που προβλέπεται να αναλάβουν επιπλέον αρμοδιότητες και το Υπουργείο Εσωτερικών ενσωμάτωσε την πρόταση στο προσχέδιο της 28ης Απριλίου 2010. Ο Νέος Δήμος θα κληθεί να λειτουργήσει υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτές της σημερινής νομαρχίας, για τις οποίες απασχολούνται δύο αντινομάρχες. Θα ήταν αδιανόητη η αποτελεσματική ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Δήμου με τους τρεις αντιδημάρχους που προέβλεπε το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο.

Δημοτικές κοινότητες

Ενώ γενικά προβλέπεται ότι το συμβούλιο κάθε δημοτικής κοινότητας εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του ανά διετία, για τις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες προβλέπεται ότι πρόεδρος θα είναι ο αντιδήμαρχος που θα είναι αρμόδιος για την δημοτική κοινότητα.

Η συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 207) για τις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία. Ο αντιδήμαρχος – πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας δεν περιλαμβάνεται στα 5 μέλη του συμβουλίου, με αποτέλεσμα να προκύπτει ζυγός αριθμός μελών σώματος, αντίθετα με την καθιερωμένη πρακτική.

Τοπικές κοινότητες

Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας θα είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα με τους περισσότερους σταυρούς.

Κάθε δημοτική / τοπική κοινότητα έχει δικό της προϋπολογισμό εξόδων, τον οποίο καταρτίζει μόνη της, μέχρι το ποσό που έχει ορίσει το δημοτικό συμβούλιο.

Νέες αρμοδιότητες

Οι πιο σημαντικές μεταβολές που θα επιφέρει το νομοσχέδιο έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους Νέους Δήμους. Ειδικά οι νησιωτικοί δήμοι θα αναλάβουν επιπλέον αρμοδιότητες σε σημείο που ο Νέος Δήμος Σύρου, ως δήμος έδρας περιφερειακής ενότητας να μοιάζει περισσότερο με Νομαρχία.

Ενδεικτικά παραθέτω ορισμένες από τις νέες αρμοδιότητες:

• Έκδοση οικοδομικών αδειών και συναφούς πολεοδομικού χαρακτήρα αρμοδιότητες.

• Αρμοδιότητες γραφείου βιομηχανίας,

• Αρμοδιότητες γραφείου αγροτικής ανάπτυξης,

• Αρμοδιότητες κτηνιατρικής υπηρεσίας,

• μίσθωσης σχολικών κτιρίων,

• μεταφοράς μαθητών.

Η έναρξη άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων γίνεται εντός διετίας από την εγκατάσταση των νέων αιρετών, για το σύνολο των δήμων του ίδιου νομού.

Ειδικά για τις αρμοδιότητες στον τομέα υγείας που σήμερα ασκούνται από τις Δ.Υ.Π.Ε. (περιλαμβανομένης της μέριμνας για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από διατύπωση γνώμης από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτών στους δήμους εντός διετίας.

Επιπλέον, οι νησιωτικοί δήμοι που είναι έδρες περιφερειακών ενοτήτων όπως η Σύρος, στην περίπτωση που οι λοιποί δήμοι της περιφέρειας δεν διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 204, υποχρεούνται να τις ασκούν για λογαριασμό τους. Δηλαδή το δημοτικό πολεοδομικό γραφείο του Νέου Δήμου Σύρου, θα συνεχίζει να εξυπηρετεί τα γειτονικά νησιά των Κυκλάδων, ως πράττει σήμερα που λειτουργεί ως νομαρχιακή υπηρεσία.

Θα υπάρξει τότε το παράδοξο, η υπηρεσία ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης να εξυπηρετεί δημότες άλλου οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο αναιρείται η έννοια της αυτοδιοίκησης και γίνεται ετεροδιοίκηση, με ότι προβλήματα αυτό μπορεί να προκαλέσει.

Είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του άρθρου 206 και να προβλεφθεί, στην περίπτωση που δήμοι δεν διαθέτουν την υποδομή να ασκήσουν τις νέες αρμοδιότητες, αυτές να ασκούνται από την αντίστοιχη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και όχι από άλλο Δήμο.

ΧΥΤΑ

Το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση όλων των διαδημοτικών Ενιαίων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους μαζί με το προσωπικό και την περιουσία τους σε έναν φορέα ανά περιφέρεια.

Αν και μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική για την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι αδιανόητη για τα νησιά μας. Αν δεν διαγραφεί αυτή η διάταξη, τότε είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης της Σύρου και των υπολοίπων νησιών.

Νομικά πρόσωπα

Ο Νέος Δήμος Σύρου θα μπορεί να έχει:

1. ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

2. μία κοινωφελή επιχείρηση για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας.

3. ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του ν. 1069/89.

5. μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. εφόσον σήμερα λειτουργεί ήδη η Κερδώος Ερμής Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Ε.Μ.Α.Ε.).

Στην περιφέρεια του νέου δήμου είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή παραρτημάτων των ανωτέρω νομικών προσώπων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αυτή η ενοποίηση των νομικών προσώπων, θα προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα, κυρίως στις σχέσεις με το προσωπικό των συνενούμενων νομικών προσώπων. Ιδιαίτερα εντοπίζεται το πρόβλημα που θα προκύψει κατά την απορρόφηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως το ΚΑΠΗ και ο Παιδικός Σταθμός, από την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου μας. Το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα μεταφερθούν στην κοινωφελή επιχείρηση της οποίας το προσωπικό απασχολείται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου! Πρόκειται για ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μεριμνά το παρόν σχέδιο νόμου.

Λειτουργία Νέου Δήμου

Για πρώτη φορά προβλέπεται, τουλάχιστον ανά δίμηνο, ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, κατά την οποία γίνεται συζήτηση για κάθε θέμα ελέγχου της δημοτικής αρχής που θέτουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων.

Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου που θα λειτουργεί ως μίνι υπουργικό συμβούλιο.

Σε κάθε δήμο συνιστάται οικονομική επιτροπή ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου η οποία θα αναλάβει τις περισσότερες από τις αρμοδιότητες της σημερινής δημαρχιακής επιτροπής.

Σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, συγκροτείται επιτροπή ποιότητας ζωής, ένα αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος και αρμοδιοτήτων του δήμου.

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Θα αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και θα προεδρεύει δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης θα συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης

Ο προβλεπόμενος από το αρχικό σχέδιο «Καλλικράτης» συνήγορος του δημότη και της επιχείρησης μετονομάζεται σε συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Στο Νέο Δήμο Σύρου δεν θα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός καθώς προβλέπεται η σύστασή του μόνο σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων.

Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Πόροι

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

1. το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

2. το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεωντου φόρου αυτού, και

3. το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

Ενώ στο μη οριστικοποιημένο προσχέδιο δεν αναφερόταν το επίμαχο ποσοστό των ανωτέρω εσόδων, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα αντλιστοιχα ποσοστά στο προσχέδιο της 28ης Απριλίου 2010.

Τι στιγμή που σήμερα οι μειώσεις στους ανά μήνα καταβαλλόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ξεπερνούν το 35%, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την κυβέρνηση ότι θα παράσχει στο μέλλον επαρκείς πόρους για τη λειτουργία των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση;

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση