Απόψεις

Εκτύπωση

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2010

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Στη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2010, η δημοτική αρχή παρουσίασε προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ερμούπολης για το 2010 (συνημμένο).

Να διευκρινίσω ότι τα αρνητικά σχόλια που διατυπώνω δεν σημαίνουν ότι απαξιώνω το ετήσιο προγράμματος δράσης ως εργαλείο χάραξης πολιτικής.

Κάθε ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί ένα αξιόλογο σύγχρονο εργαλείο. Καθιερώθηκε από το 2006 μαζί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο στον τελευταίο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το Επιχειρησιακό Σχέδιο σηματοδοτούν τη μετάβαση από τη γραφειοκρατία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.

Να αναφέρω ότι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί την τεκμηρίωση κάθε εξόδου που εγγράφεται στον προϋπολογισμό. Όπως ακριβώς το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί το προαπαιτούμενο για την τεκμηρίωση του σκέλους του προϋπολογισμού που αναφέρεται στις επενδύσεις, έτσι και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης είναι προαπαιτούμενο για την τεκμηρίωση κάθε δαπάνης. Κάθε δαπάνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή εγγραφή πίστωσης αλλά ως ενέργεια για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων.

Πολύμηνη καθυστέρηση

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Δήμος έπρεπε να είχε συντάξει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης πολύ πριν τον προϋπολογισμό του 2010. Η δόκιμη διαδικασία επιβάλλει τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα και με βάση αυτά την σύνταξη του προϋπολογισμού.

Η δημοτική αρχή κινήθηκε αντίστροφα. Ενώ έχει παρουσιάσει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό από το Δεκέμβριο 2009, έρχεται τρεις μήνες αργότερα να παρουσιάσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, προσπαθώντας εκ των υστέρων να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου.

Γραφειοκρατική προσέγγιση

Από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχει κάθε διεύθυνση / κάθε τμήμα του Δήμου.

Απουσιάζει όμως η έμφαση στα αποτελέσματα και στις ενέργειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Δήμου.

Η παρούσα δημοτική αρχή, έχοντας θέσει γραφειοκρατικούς στόχους, εγκλωβίζει το Δήμο στην προώθηση ενεργειών που προάγουν τη γραφειοκρατία. Είναι προφανές ότι αντιλαμβάνεται το ΔΗΜΟ ως μια ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ και τίποτα περισσότερο. Μετράει την απόδοση του δήμου με βάσει τα πιστοποιητικά που έχει εκδώσει και τα κυβικά μπετόν που έχει ρίξει.

Οι εκτιμώμενες ποσότητες εκροών έχουν τεθεί με βάσει μια γραφειοκρατική προσέγγιση των εκτελούμενων διαδικασιών. Για παράδειγμα, ως στόχος εκροών για το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών έχει τεθεί ο αριθμός παραστατικών δαπανών που καταχωρούνται ή ο αριθμός βεβαιώσεων που εκδόθηκαν.

Αν όμως το Τμήμα Εσόδων είχε θέσει στόχους, οι οποίοι αφορούσαν στα αποτελέσματα της λειτουργίας του, τότε το ετήσιο πρόγραμμα θα περιλάμβανε εκτιμήσεις του τύπου :

• «Αύξηση των εισπράξεων από τέλη κοινόχρηστων χώρων ή από τέλη διαφήμισης κατά Χ %»,

• «Περιορισμός των δαπανών κατά Φ %» ή

• «Περιορισμός των καθυστερημένων μισθωμάτων σε Ψ %»

Με βάσει τους στόχους που θέτουμε, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης κάθε τμήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ενέργειες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι ενέργειες αυτές θα αφορούν σε ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας όπως π.χ. κατασκευή ειδικών χώρων για την ανάρτηση διαφημίσεων, εντατικοποίηση των ελέγχων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, διασταύρωση των δηλωθέντων τετραγωνικών για τα τέλη καθαριότητας με τα στοιχεία του κτηματολογίου κ.λ.π. έτσι ώστε να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι για την αύξηση των εισπράξεων.

Είναι απαραίτητη αυτή η προσέγγιση για να μπορέσει να μετρηθεί (και στη συνέχεια να βελτιωθεί) η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του Δήμου με τη χρήση κατάλληλων δεικτών.

Έτσι, θα μπορούσαμε σε επόμενη φάση να εφαρμόσουμε το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων που έχει καθιερωθεί από τον Ν. 3230/2004 και η απερχόμενη δημοτική αρχή αδυνατεί να υλοποιήσει.

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης και Νέος Δήμος

Το παρόν ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο έχουν ιδιαίτερη σημασία ενόψει του ενιαίου Νέου Δήμου. Ο Δήμος Ερμούπολης μόνος δήμος του νησιού που υποχρεούται από τη νομοθεσία στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου και ετήσιου προγράμματος δράσης. Έτσι, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ερμούπολης θα αποτελέσουν, εκ των πραγμάτων, τη βάση για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νέου Δήμου.

Δυστυχώς, από τις παρατηρήσεις που διατύπωσα είναι προφανές ότι η παρούσα δημοτική αρχή αδυνατεί να διατυπώσει ένα πρόγραμμα δράσης με όραμα και προοπτική, αδυνατεί να οδηγήσει το νησί στην πορεία του ενιαίου Δήμου.

Ευχολόγια

Στο τέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης, η δημοτική αρχή καταλήγει με ευχολόγια:

«Είναι φανερό ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις Διαδικασίες Διοίκησης και στις Διαδικασίες Βελτίωσης της σχέσης με τους πολίτες, γεγονός που θα βελτιωθεί μόνο μέσα από λειτουργίες όπως της Διοίκησης με Στόχους, την Πιστοποίηση, την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών και διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους Δημότες και κυρίως με την ευκαιρία του προγράμματος«Καλλικράτης» όπου θα υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ο οποίος είναι ήδη αρκετά απαρχαιωμένος.»

Σε ποια διοίκηση με στόχους αναφέρεται η δημοτική αρχή, όταν μετράει τις εκροές κάθε τμήματος με γραφειοκρατική νοοτροπία;

Πως θα μας πείσουν ότι μπορούν να προωθήσουν την «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Δημότες» όταν ενώ έχουν εξαγγείλει το αντίστοιχο πρόγραμμα από το Μάρτιο 2005 (!) σε μια πανηγυρική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν έχουν μπορέσει, 5 χρόνια μετά, να το λειτουργήσουν;

Σχόλια σε επιλεγμένα έργα – δράσεις

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αναφέρει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές κυκλοφορίας, στάθμευσης και συγκοινωνίας αποτελούν το 46% των επενδύσεων που γίνονται στον άξονα 1, προσπαθώντας να μας πείσει ότι έχουν γίνει έργα για το κυκλοφοριακό. Για ποιες επενδύσεις μιλάμε???

• Για την «Προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Ερμούπολη», μια προμήθεια προϋπολογισμού 150.000,00 €, που υλοποιείται στο Νησάκι, ένα έργο για το οποίο δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού!

Είχα προειδοποιήσει σε συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής, οπότε είχε κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον εργολάβο, να μην προχωρήσει το έργο προτού εξασφαλιστούν όλες τις αδειοδοτήσεις για το χώρο στο Νησάκι! Τότε δεν εισακούσθηκα και μέχρι σήμερα έχουν δοθεί δύο παρατάσεις για την ολοκλήρωση του έργου, και δεν θα αργήσει η ώρα που ο εργολάβος θα σας ζητήσει αποζημίωση για την καθυστέρηση.

• Για την «Αγορά ακινήτων για χώρους στάθμευσης», ένα έργο που κάθε χρόνο εγγράφεται στον προϋπολογισμό, χωρίς αποτέλεσμα! Μάλιστα σήμερα η δημοτική αρχή μειώνει τον προϋπολογισθέν ποσό στα 203.929,76 €, βάζοντας ταφόπλακα στην ελπίδα των δημοτών για την εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης.

• Για τη «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Στρατόπεδο», ένα έργο που το θυμηθήκαν σήμερα και δεν πρόκειται να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2010! Προϋπολογίζουν σήμερα 130.000,00 € για τη διαμόρφωση του χώρου και όταν ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση του στρατοπέδου και κατασκευαστεί το πανεπιστήμιο, το διοικητήριο ή άλλα έργα, αυτά τα χρήματα θα έχουν πάει χαμένα, καθώς θα έχει αλλάξει η χρήση του χώρου.

Είναι προφανές ότι οι επενδύσεις που λένε ότι προγραμματίζουν για το κυκλοφοριακό, δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια φούσκα!

Παραμένοντας στον Άξονα 1 – Περιβάλλον, συναντάμε έργα όπως:

• Τη «Μελέτη Στεγάστρου Αγοράς Χίου» (30.000 €), ένα έργο απαραίτητο για την αναβάθμιση της κεντρικής αγοράς, που έχει καταντήσει γεφύρι της Άρτας. Το είχαν εντάξει στο πρόγραμμα «Θησέα» το 2005(!) με 41.000 € για να το αποσύρουν το 2007. Έρχονται σήμερα και το εντάσσουν στη ΣΑΤΑ για ποσό μικρότερο (!) λες και ξέχασαν ότι ο αρχικός διαγωνισμός του 2006 είχε αποβεί άγονος.

• Τη «Μετατροπή οχήματος πλυντηρίου κάδων σε απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου» (43.000 €), ένα ακόμα έργο-φάντασμα, σε συνέχεια της αποτυχημένης προμήθειας του οχήματος πλυντηρίου κάδων που σαπίζει εδώ και χρόνια στην αχρηστία.

Αυτή είναι η πολιτική της δημοτικής πλειοψηφίας για τον άξονα 1 - Περιβάλλον και ποιότητα ζωής!

Η αναγραφή του νέου έργου «Περιβαλλοντική Μελέτη για την ανέγερση Σταδίου Σύρου» είναι ένα ακόμη πυροτέχνημα. Δεν έχει προηγηθεί η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού στο χώρο που προτάθηκε να γίνει στο στάδιο, στον Πάγο Δήμου Άνω Σύρου και ούτε έχει προβλεφθεί προγραμματική σύμβαση για να συντάξει ο Δήμος Ερμούπολης μελέτη για χώρο άλλου δήμου.

Σχολιάζοντας την πρόταση της πλειοψηφίας, πάντα με ειλικρινή διάθεση, οφείλω να ξεχωρίσω θετικά ένα νέο έργο από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης:

• Τον «Πιλοτικό εκσυγχρονισμό μίας παιδικής χαράς με Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (30.000 €). Δυστυχώς, οι παιδικές χαρές της πόλης μας έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, που είχαν όταν εγώ ήμουν μικρό παιδί! Θα πω, επιτέλους, «μπράβο» στην πρωτοβουλία αυτή, γιατί πράγματι λείπει από την Ερμούπολη μια παιδική χαρά σύγχρονων προδιαγραφών. Στόχος μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση όλων των απαρχαιωμένων παιδικών χαρών της πόλης και του νησιού.

Σύγκριση με το επιχειρησιακό πρόγραμμα

Χάρηκα όταν διαπίστωσα ότι ο 1ος άξονας «περιβάλλον και ποιότητα ζωής» βρέθηκε στη 2η θέση του ετήσιου προγράμματος δράσης με 40% επί του προϋπολογισμού. Από την άλλη, δεν χάρηκα καθόλου, όταν διαπίστωσα ότι αυτή η προώθηση προήλθε από την υστέρηση του 4ου άξονα. Αυτό αποδεικνύει πόσο απείχαν από την πραγματικότητα οι εκτιμήσεις τους κατά τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου.

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2010 αφορά το τελευταίο έτος του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε παρουσιαστεί πριν 2 χρόνια. Η πρόοδος στις δράσεις που είχαν προβλεφτεί κατά τη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι ελάχιστη έως μηδενική, ειδικά στον άξονα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».

Αναλυτικότερα, πριν από 2 χρόνια, είχαν προγραμματιστεί στο ΜΕΤΡΟ 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ οι δράσεις:

1.1.1. Αύξηση αστικού πρασίνου σε περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί και δεσμευθεί από τη μελέτη,

1.1.2. Αύξηση κοινόχρηστων δρόμων (νέα ρυμοτομία)

1.1.3. Αύξηση υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

1.1.6. Ανάπλαση μετώπου λιμανιού.

Διανύουμε το τελευταίο έτος του επιχειρησιακού σχεδίου και δεν έχουν προχωρήσει ούτε μία από τις πιο πάνω δράσεις.

Στο ΜΕΤΡΟ 1.2: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ είχε προγραμματιστεί:

1.2.1 Πλήρης εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης & κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.

1.2.2 Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία ελεύθερου χώρου στάθμευσης

1.2.3 Αποπεράτωση του 3όροφου κτηρίου στάθμευσης

1.2.4 Την αναβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας

Η κυκλοφοριακή μελέτη είναι ακόμα μετέωρη, δεν έχει αγοραστεί ούτε ένα νέος χώρος στάθμευσης, οι επιλογές της δημοτικής αρχής έχουν κάνει την αστική συγκοινωνία «μήλον της έριδος» και το 3όροφο κτήριο στάθμευσης δεν έχει τεθεί ακόμα σε πλήρη λειτουργία.

Στο ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ είχε προγραμματιστεί η Επέκταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Ερμούπολης.

Η μόνη δράση στην οποία διαπιστώνεται πρόοδος είναι η «προώθηση της ανακύκλωσης», μία δράση όμως που δεν υλοποιείται από το δήμο Ερμούπολης, αλλά από διαδημοτικό ενιαίο φορέα.

Συνοψίζοντας…

Συνοψίζοντας, στη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2010, μειοψηφήσαμε στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του 2010, το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου με το οποίο είχαμε διαφωνήσει, καταθέτοντας δική μας πρόταση.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση