Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Στα κείμενα που ακολουθούν περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτό παραδόθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την αξιοποίηση και των οδηγιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις βασικές ενότητες περιλαμβάνονται η Στρατηγική της Περιφέρειας που περιλαμβάνει τη διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος και ακολουθεί ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, που αφορά την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων σε Άξονες και την εξειδίκευση των Αξόνων σε Μέτρα. 

Το κείμενο έχει χωριστεί σε ενότητες για την ευκολότερη πλοήγηση και την εξειδικευμένη καταχώρηση σχολίων - προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο, στα πρότυπα του www.opengov.gr . Αυτή η δυνατότητα που μας παρέχει η τεχνολογία μας επιτρέπει να κινηθούμε - έστω ελάχιστα - προς την κατεύθυνση της άμεσης δημοκρατίας. 

Οι προτάσεις που θα καταχωρηθούν θα αξιοποιηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το πλήρες κείμενο των σχετικών κεφαλάιων παρέχεται και σε μορφή pdf.

Συνημμένα:
Πρόσβαση στο URL (//attachments/article/276/teyxos%20X%20-%20synoptiko%20stratigiko%20sxedio.doc)ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) [ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ][ ]0 kB
Πρόσβαση στο URL (//attachments/article/276/ANATHEORIMENI%20TEYXOS%20VI.doc)ΤΕΥΧΟΣ VΙ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ][ ]0 kB
Εμφάνιση #
Τίτλος Εμφανίσεις
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1570
2. SWOT ANALYSIS 3953
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1570
4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2894
5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2486
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2865
7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2665
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2581