Εκτύπωση

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

1.1 Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης 

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι, και βάση των σχετικών προδιαγραφών, απαραίτητη προϋπόθεση για την διάγνωση των αναπτυξιακών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας. Η περιγραφή διαρθρώθηκε σε δύο ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αφορά τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, καθώς και των σχέσεων και των άλλων αλληλεξαρτήσεων, που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια και στην ευρύτερη περιοχή της. 

Από την σχετική διερεύνηση προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές η φυσιογνωμία του νησιωτικού αυτού χώρου είναι ενιαία, με κύριο χαρακτηριστικό τον κατακερματισμό και την μεγάλη ποικιλία νησιών διαφορετικού μεγέθους και χαρακτηριστικών, παρατηρούνται και ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο συστατικών χωρικών ενοτήτων- Νομών (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων), που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω ανάλυση. 

Η πρώτη βασική διαφορά είναι η ύπαρξη μεγαλύτερης ανισοκατανομής στην έκταση και στον πληθυσμό του Νομού Δωδεκανήσου, με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία της Ρόδου. Ωστόσο, μεγαλύτερο κατακερματισμό παρουσιάζουν οι Κυκλάδες, γεγονός που αντανακλάται και στην αντίστοιχη διοικητική διαμέριση σε Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα, οι Κυκλάδες αποτελούνται από 9 Περιφερειακές Ενότητες και 19 Δήμους, ενώ τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από μόλις 4 Περιφερειακές Ενότητες, με 15 Δήμους. 

Ως προς την αναπτυξιακή εξέλιξη και το επίπεδο ανάπτυξης των δύο χωρικών ενοτήτων και οι δύο Νομοί υπερτερούν σε σχέση με τη χώρα. Κατατάσσονται μάλιστα στους αναπτυγμένους Νομούς της χώρας, με κ.κ. ΑΕΠ που υπερβαίνει αρκετά το αντίστοιχο εθνικό. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημανθεί, κάτι που θα φανεί και από την ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων της μελέτης, ότι η υπεροχή αυτή οφείλεται σε ορισμένους τουριστικούς πόλους ανάπτυξης και δεν είναι ισόρροπη χωρικά και κλαδικά, γεγονός που επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά τα Οργανωτικά Χαρακτηριστικά και τα οικονομικά της Περιφέρειας ως Οργανισμού. Η ενότητα αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για την διαμόρφωση του αντίστοιχου Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας. Οι δύο παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος VII (Κεφάλαιο 11) με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός».  

1.2 Αξιολόγηση: Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα της Περιφέρειας 

H υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, καταδεικνύει τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά προβλήματα της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας. Στην προσπάθεια καλύτερης παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης χρησιμοποιείται η μέθοδος της  Ανάλυσης Ισχυρών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και Απειλών (μέθοδος SWOT). Η ανάλυση σε πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στη διερεύνηση και αποτύπωση των Πλεονεκτημάτων και των Αδυναμιών, που παρουσιάζονται σχετικά με τη διερευνώμενη περίπτωση, στο παρόν. Στο δεύτερο στάδιο διερευνώνται και αποτυπώνονται οι Ευκαιρίες και οι Απειλές που είναι πιθανό να εμφανιστούν στο μέλλον. Συνεπώς, η μέθοδος αυτή συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο τα κύρια συμπεράσματα της καταγραφής που πραγματοποιείται στην παρούσα μελέτη και θέτει τις κύριες συνιστώσες της αναπτυξιακής στρατηγικής, βάσει των ευκαιριών και απειλών που καλείται να αξιοποιήσει ή να αντιμετωπίσει η περιφέρεια στο μέλλον.

Συμπληρωματικό υλικό αξιοποίησης αποτέλεσαν οι σχετικές μελέτες για τις επιμέρους περιφερειακές ενότητες (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Δωδεκανήσου 2007-15, Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Κυκλάδων), καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χωρικής ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13.

Σχόλια   

 
Χ.Β.
0 #1 Χ.Β. 31-08-2012 18:33
Ευχαριστώ για το e-mail, αλλά- παρότι το ξεκίνησα- αποκλείεται να καταφέρω να διαβάσω το συνημμένο Στρατηγικό Σχέδιο της ΠΝΑ. Πρωτοασχολήθηκα με σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρεια το 1989. Ένα έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια: δεν υστερούμε στο σχεδιασμό, αλλά στην υλοποίηση. Αν δεν πάνε φυλακή τα λαμόγια που διαχειρίστηκαν για ίδιο όφελος τα κοινοτικά κονδύλια της Περιφέρειας, ότι εσύ κι εγώ και αρκετοί ακόμη σχεδιάζουμε με ανιδιοτέλεια για τα νησιά μας, θα πάει για άλλη μια φορά χαμένο.
Καλή δύναμη.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση