Εκτύπωση

4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

4.2 Δευτερογενής Τομέας 

Ο Δευτερογενής Τομέας συμμετέχει κατά 17% στο Α.Ε.Π. του Νοτίου Αιγαίου (Επιλογή - Νομοί 2009). Ειδικότερα το ποσοστό της μεταποίησης ανέρχεται σε 3,5%. Στον κλάδο αυτό λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων που συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην στήριξη άλλων βασικών τομέων όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και ο πρωτογενής. 

 

Οι επιπτώσεις της νησιωτικότητας στην ανάπτυξη της μεταποίησης του Νοτίου Αιγαίου είναι οι ακόλουθες: 

Κατακερματισμένη Αγορά και απουσία Εξωτερικών Οικονομιών. Πέραν της μικρής αγοράς προϊόντων και εργασίας, υπάρχει έλλειψη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, αυξημένο κόστος και χρόνος προμηθειών και συντήρησης, προβλήματα στην πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.τ.λ. 

Αυξημένο κόστος μεταφοράς και αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνάρτηση με τα μικρά μεγέθη παραγγελιών. 

Έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού (σε συνάρτηση με την μικρή και κατακερματισμένη αγορά εργασίας).

Προβλήματα Ανταγωνιστικότητας. Αυξημένος ανταγωνισμός από τον Τουριστικό Τομέα. Επίσης το μικρό μέγεθος του Πρωτογενή Τομέα δεν στηρίζει μεγάλης κλίμακας μεταποιητικές δραστηριότητες.

Έλλειψη Οργανωμένων Χώρων Υποδοχής και Συνεργασίας Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Πάρκα Επιχειρήσεων κ.τ.λ.).

 

Οι βασικές προτάσεις που μπορούν να διατυπωθούν για την ανάπτυξη της μεταποίησης στο δεδομένο νησιωτικό περιβάλλον είναι: 

Η δημιουργία Οργανωμένων Χώρων Υποδοχής βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται και από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού για το Νότιο Αιγαίο καθώς και Ειδικών Οικονομικών Ζωνών και Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου

Η Προώθηση της Έρευνας της Τεχνολογίας και τις Καινοτομίας (Δημιουργία Ειδικού Cluster, λειτουργία Επιστημονικού Πάρκου κ.τ.λ.). Η Δράση αυτή άλλωστε προβλέπεται και από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία. 

Η Ενίσχυση του κλάδου Τροφίμων και Ποτών σε σύνδεση με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα (Δημιουργία Cluster και προώθηση Logistics Management). Προώθηση σε Προϊόντα Π.Ο.Π.

Ενίσχυση Δραστηριοτήτων σχετικών με τη διαχείριση - επεξεργασία απορριμμάτων (Πράσινες Τεχνολογίες). 

Ενίσχυση του Ναυπηγοεπισκευαστικού Κλάδου (και στον Τομέα των μικρών σκαφών). 

Μεταποίηση Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων 

 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των νησιωτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οποία σύμφωνα με τεκμηριωμένες προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα μπορούσε να ενταχθεί στις διαδικασίες και στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, για τον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό της πολιτικής, για τις ΜΜΕ από την Περιφέρεια και τις τοπικές δομές. Η ουσιαστικοποίηση της πολιτικής για τις ΜΜΕ με την ενεργοποίηση της Περιφέρειας, μπορεί να προωθηθεί: 

Με την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο για να δοθεί η δυνατότητα οι αποφάσεις να λαμβάνονται από θεσμούς εγγύτερους στους εν δυνάμει επενδυτές που επηρεάζονται από αυτές και που σε τοπικό επίπεδο είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι σαν «τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό».

Με την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη θέσπιση ενός νέου νομικού και διοικητικού πλαισίου που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα.

Με τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που να ενθαρρύνει τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τους παραδοσιακούς τομείς, τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, τα τοπικά προϊόντα κ.λ.π.

Με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέες για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #1 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημειο 4.6 – Ενεργεια

Όσον αφορά στις ΑΠΕ καλό θα είναι πρώτα να απαντηθει το θεμελιώδες ερώτημα: «είναι η θεωρία της κλιματικής αλλαγής που μας παρουσιάζουν πραγματική η ένα τεράστιο προσχηματικό ψέμα δηλαδή η μέγιστη απατή;;;»
1. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323
1.
2. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=DKnVEFI1ALM

Εύχομαι να υπάρχουν και να υπερισχύσουν οι αγαθές προθέσεις και η κοινή λογική.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση