Εκτύπωση

4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

4. 4 Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα 

Η πολυνησιωτικότητα και η κατάτμιση του νησιωτικού Αιγαιακού Χώρου, αλλά και οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην ορθολογική και προσαρμοσμένη στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία των νησιών, κατανομή Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ερευνητικών Κέντρων. Αποτέλεσμα αυτής της μη ορθολογικής κατανομής εγκατάστασης είναι τόσο η έλλειψη στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας των νησιών ή των νησιωτικών συμπλεγμάτων, όσο και η ίδια η ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στο Αιγαίο. 

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων απαιτείται Χωρικός και Θεματικός αναπροσανατολισμός των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε να ανταποκρίνεται στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των νησιών της Περιφέρειας και στις ανάγκες τους για την προώθηση αναπτυξιακών και καινοτομικών δράσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν στο πλαίσιο των Σχολών, νέα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών. Απαραίτητη είναι η συνεννόηση και η συνεργασία της Περιφέρειας, των Τοπικών Αναπτυξιακών και Επιχειρηματικών Φορέων και του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης σε παγκόσμιο επίπεδο πρακτικής του Τριπλού Έλικα (δηλαδή η συνεργασία των παραπάνω τριών θεσμών). 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων συναφών, τόσο με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας, όσο και με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και την Καινοτομία. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανατιμετώπιση των περιορισμών που συνεπάγεται το μικρό μέγεθος και οι κατακερματισμένες αγορές του νησιωτικού χώρου. 

Επιπροσθέτως, η δημιουργία κατάλληλων δομών Ανώτατης Εκπαίδευσης για την προσέλκυση ξένων φοιτητών πρέπει να αποτελέσει άμεσο στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #1 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημειο 4.6 – Ενεργεια

Όσον αφορά στις ΑΠΕ καλό θα είναι πρώτα να απαντηθει το θεμελιώδες ερώτημα: «είναι η θεωρία της κλιματικής αλλαγής που μας παρουσιάζουν πραγματική η ένα τεράστιο προσχηματικό ψέμα δηλαδή η μέγιστη απατή;;;»
1. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323
1.
2. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=DKnVEFI1ALM

Εύχομαι να υπάρχουν και να υπερισχύσουν οι αγαθές προθέσεις και η κοινή λογική.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση