Εκτύπωση

4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

4.5 Μεταφορές

Νησιωτικότητα και Εθνικό Σύστημα Μεταφορών  

Η νησιωτικότητα και βάσει αυτής η γεωγραφική ιδιομορφία του νησιωτικού χώρου, δημιουργεί απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός σύνθετου και καλά οργανωμένου συστήματος μεταφορών. Οι απαιτήσεις αυτές είναι μεγαλύτερες στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό, διασπορά και ποικιλία νησιών της Ελλάδας. Κατ’ επέκταση, η ένταση της νησιωτικότητας είναι ιδιαίτερα μεγάλη στην περιφέρεια, αφού αναφέρεται στη συνδυασμένη επίπτωση των τριών θεμελιωδών παραγόντων της (απομόνωση, απόσταση, μέγεθος), γεγονός που εκφράζεται με το φαινόμενο της «διπλής νησιωτικότητας», όπου η απομόνωση αναφέρεται ακόμα και μέσα στον ίδιο το νησιωτικό χώρο, εξαιτίας του μικρού μεγέθους των νησιών, της δυσκολίας ενδο-νησιωτικής επικοινωνίας και της απόστασης όχι μόνο από την ηπειρωτική χώρα, αλλά και από τα μεγαλύτερα νησιά της περιφέρειας. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, υπάρχει και μεγάλος αριθμός άγονων γραμμών, τον οποίο συμπληρώνουν οι λοιπές ακτοπλοϊκές και εναέριες συνδέσεις, με τα γνωστά προβλήματα και τις δυσχέρειες πρόσβασης και διασύνδεσης. 

Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται περαιτέρω από την υφιστάμενη οργάνωση του συστήματος ακτοπλοϊκών μεταφορών και συγκεκριμένα από τη γραμμική («πολική εν σειρά») μορφή που ακολουθεί, αφού μεγαλώνει σημαντικά τις ακτοπλοϊκές αποστάσεις για πολλά νησιά, που δεν έχουν απ’ ευθείας σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα ή με τα μεγαλύτερα νησιά. Οι αδυναμίες αυτές θα αντιμετωπισθούν σε μεγάλο βαθμό από τη σχεδιαζόμενη μετατροπή του υπάρχοντος συστήματος των απευθείας ακτοπλοϊκών συνδέσεων από τον Πειραιά προς τα νησιά στο σύστημα του «κορμού και των ανταποκρίσεων», δηλαδή σε ένα σύστημα ακτινωτό (hub and spoke) με περισσότερες άμεσες συνδέσεις, λύση που μέχρι τώρα παραμένει ανεφάρμοστη. 

Τα βασικά στοιχεία της αγοράς των νησιωτικών μεταφορών έχουν ως εξής:

Λειτουργία Ολιγοπωλιακών ή και Μονοπωλιακών Μεταφορικών Συστημάτων τόσο στις εναέριες, όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων φορέων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης, ελέγχου κ.ο.κ. (Υπουργεία, ΟΤΑ, ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρίες κ.λπ.). Η πολυαρμοδιότητα και η έλλειψη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του θέματος των μεταφορών, έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση του συστήματος των μεταφορών και τη χαμηλή λειτουργικότητά του.

Έλλειψη αποκλειστικών εμπορευματικών μεταφορών καταναλωτικών προϊόντων από και προς τα νησιά, είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης. Οι λίγες αμιγώς εμπορευματικές μεταφορές αφορούν κυρίως μεταφορές ορυκτών-μεταλλευμάτων από ορισμένα νησιά (π.χ. Μήλος, Νίσυρος) και τη μεταφορά νερού και καυσίμων με μικρά εμπορικά πλοία (motorships) σε μια σειρά νησιών.   

Μεγάλη εποχικότητα στο μεταφορικό έργο και υψηλό κόστος μεταφοράς, με σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των μεταφορικών εταιριών, στο κόστος συντήρησης των υποδομών, στο βαθμό εξυπηρέτησης των χρηστών (π.χ. μεγάλες πληρότητες στις περιόδους αιχμής, έλλειψη εισιτηρίων, θέσεων και καμπινών) κ.ά.

Απουσία «συμπληρωματικότητας», που αναφέρεται στην έλλειψη τόσο της απαιτούμενης «διατροπικότητας», όσο και της «διαλειτουργικότητα» των μέσων και των υπηρεσιών μεταφοράς, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση με επιπλέον κόστος, την απώλεια χρόνου, την αποθάρρυνση των χρηστών κ.ά. 

Ως προς τις υποδομές, εξαιτίας της φυσιογνωμίας του νησιωτικού χώρου και κατ’ επέκταση, του δυσανάλογα μεγάλου, σε σχέση με το μέγεθος των νησιών, αριθμού υποδομών μεταφορών, παρατηρούνται αρκετά προβλήματα. Οι υποδομές θαλασσίων μεταφορών σε αρκετά νησιά παρουσιάζουν ελλείψεις (μικρή χωρητικότητα, περιορισμένοι και χαμηλού ύψους προβλήτες, μικροί λιμενοβραχίονες, ανάγκη βυθοκόρυσης κ.α.). Οι βασικές αερολιμενικές υποδομές (αίθουσες επιβίβασης–αποβίβασης, αεροδιάδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, ραδιοτηλεοπτικές υποδομές) των κύριων αεροδρομίων της περιφέρειας είναι σχετικά επαρκείς. Ωστόσο, κάποιοι από τους μικρότερους αερολιμένες βρίσκονται στα «όρια» της αεροπορικής αγοράς εξαιτίας της διεθνούς τάσης ναύλωσης μεγαλύτερων σκαφών σε μικρότερες περιφερειακές αγορές. Σε κάποια αεροδρόμια, ακόμα και σχετικά νέα (π.χ. Καλύμνου), δημιουργούνται ανάγκες επέκτασης. Έλλειψη υπάρχει και εδώ στις ενδοπεριφερειακές συνδέσεις, αφού οι συνδέσεις του νομού Δωδεκανήσου με το νομό Κυκλάδων είναι σπάνιες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ενδοπεριφερειακή επικοινωνία, στη συνοχή και ενίσχυση του τοπικού παραγωγικού συστήματος, στην ομαλή εξυπηρέτηση των χρηστών από τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ. Είναι αυτονόητο βέβαια, ότι τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τις σχετικές ανάγκες των τουριστών, αλλά και των μόνιμων κατοίκων, εργαζομένων, επιχειρηματιών, δημόσιων λειτουργών κ.α.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διαπιστώσεων και της γενικότερης τάσης, αλλά και διαπιστωμένης ανάγκης, για την αναμόρφωση του συστήματος μεταφορών στο νησιωτικό χώρο, θα πρέπει να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί η νέα στρατηγική για τις μεταφορές. Η στρατηγική αυτή βέβαια έχει εθνική διάσταση, στην οποία όμως θα πρέπει να προσαρμοσθεί ο αντίστοιχος σχεδιασμός της περιφέρειας. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Νομού Κυκλάδων  (2008), για τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος μεταφορών στα νησιά θα πρέπει να τεθούν ορισμένες βασικές αρχές. Κατ’ αρχήν, η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταφορών στο νησιωτικό χώρο θα πρέπει να ενσωματώσει όχι μόνο το φαινόμενο της νησιωτικότητας, αλλά και τη διαφοροποιημένη έντασή του μέσα στο νησιωτικό χώρο. Παράλληλα, δεδομένου ότι οι μεταφορές αποτελούν δημόσιο αγαθό και συνεπώς η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες μεταφορών δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στη λογική της ανάλυσης κόστους – οφέλους, θα πρέπει να παρέχονται με ανεκτό οικονομικό αντίτιμο για όλους, επομένως και για τους κατοίκους των νησιών. Η έννοια του δημόσιου αγαθού περιλαμβάνει την αρχή της οικονομικά προσιτής (μεταφορικής) υπηρεσίας για το σύνολο του νησιωτικού πληθυσμού, η οποία όμως στο ισχύον πλαίσιο δεν διασφαλίζεται, ακόμα και στις επιδοτούμενες γραμμές και συνεπώς θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθεί η παροχή μιας ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος («καθολική υπηρεσία») για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και σε προσιτή τιμή. Παράλληλα, οι μεταφορές στα νησιά αποτελούν υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η συμβολή τους στη βιωσιμότητα του νησιωτικού χώρου, αλλά και στη συνοχή του συνόλου του εθνικού χώρου, είναι πολυδιάστατη. Επιπλέον, για λόγους ισότητας των πολιτών, για την κάλυψη αντίστοιχης απόστασης από το Κέντρο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών όσον αφορά το κόστος του χρήστη, τη διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα, σε ένα πλαίσιο θεώρησης όπου ο νησιώτικος χώρος αποτελεί προέκταση του χερσαίου χώρου και συνεπώς, η χρέωση για την μεταφορά ανάμεσα σε ίσες αποστάσεις πρέπει να είναι δίκαιη. Στη βάση αυτή οικοδομείται η λειτουργία του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Τέλος, δεδομένων των τάσεων στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, απαιτείται η ολοκληρωμένη θεώρηση του συστήματος μεταφορών, με τη συνδυασμένη χρήση και συμπληρωματικότητα των μέσων και των σχετικών υπηρεσιών. Αυτό γίνεται αφενός μεν μέσω της προκήρυξης του μεταφορικού έργου που καλείται να προσφέρει ο επενδυτής (προς συγκεκριμένα νησιά, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και με προδιαγεγραμμένη συχνότητα), αντί της (υφιστάμενης) προκήρυξης αποκλειστικά και περιοριστικά στη βάση των χαρακτηριστικών του μεταφορικού μέσου. Αφετέρου δε, με την ανάπτυξη ενός συστήματος που να στηρίζεται στη διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα των υποδομών και των μέσων, κυρίως των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών και δευτερευόντως των οδικών μεταφορών. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η συμπληρωματικότητα και συντονισμός των αερομεταφορών με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές σε ότι αφορά το συνδυασμό των κομβικών σημείων των δύο δικτύων και το σχεδιασμό των δρομολογίων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η έλξη και εξυπηρέτηση εξωτερικών ροών (κυρίως τουριστικής κίνησης) αεροπορικώς σε συγκεκριμένα κέντρα και η διάχυση της κίνησης στη συνέχεια στα γύρω νησιά – προορισμούς, με τη χρήση κατάλληλων σκαφών (τύπου, μεγέθους, ταχύτητας) για κάθε περίπτωση και με θέσπιση πλαισίου κινήτρων προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η λειτουργία γραμμών "κορμού" και "δευτερευουσών" γραμμών, κυκλικής ή ακτινωτής διάταξης, εξυπηρέτησης υποσυστημάτων νησιών και νησιωτικών συμπλεγμάτων, ώστε να μειωθεί το βασικό πρόβλημα των χρονοαποστάσεων και να διασφαλίζεται η προσπελασιμότητα όλων των νησιών για όλο το χρόνο. Τέλος, η σύγκλιση των οδικών μέσων μεταφοράς στις κομβικές αυτές υποδομές κρίνεται καίριας σημασίας, παράλληλα με την σχετική αναβάθμιση των υποδομών και τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό. 

Οι μεταφορές στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών   

Τα κύρια «μέσα» της Κοινοτικής Πολιτικής Μεταφορών είναι τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι. Μέσω της υλοποίησης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, η Κοινοτική Πολιτική Μεταφορών συμβάλλει ουσιαστικά στην Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή της Ένωσης. Επιπλέον, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση των αγορών και αύξηση της κερδοφορίας της, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αναδιάρθρωση που επήλθε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, συμπεριλαμβάνει τη βελτίωση και αναδιάρθρωση των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της κατασκευής των Πανευρωπαϊκών Αξόνων Μεταφορών γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης των χωρών αυτών με τα δίκτυα υποδομών της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, θετική κρίνεται η συγκυρία για τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, που διαμορφώνει η νέα γενιά Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Συγκεκριμένα, στη νέα λίστα για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται και λιμενικές υποδομές, οι οποίες προωθούνται για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών «Θαλάσσιων Λεωφόρων», στο πλαίσιο γενικότερης της προσπάθειας ενίσχυσης των εμπορευματικών και συνδυασμένων μεταφορών και της αξιοποίησης των νέων προοπτικών, που διανοίγονται μετά από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι Λεωφόροι αυτές είναι (E.C. - D.G. Energy and Transport, 2006):

Η Θαλάσσια Λεωφόρος Δυτικής Ευρώπης: σύνδεση Ιβηρικής (Πορτογαλία - Ισπανία), μέσω Ατλαντικού, με Βόρειο Θάλασσα και Θάλασσα Ιρλανδίας.

Η Θαλάσσια Λεωφόρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης: σύνδεση Αδριατικής Θάλασσας με Ιόνιο Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι την Κύπρο.

Η Θαλάσσια Λεωφόρος Νοτιοδυτικής Ευρώπης-Δυτικής Μεσογείου: σύνδεση Νότιας Ισπανίας, Νότιας Γαλλίας, Νότιας Ιταλίας και Μάλτας και σύνδεση με τη Θαλάσσια Λεωφόρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και με τη Μαύρη Θάλασσα.

Η ενίσχυση ελληνικών λιμένων στον Αιγαιακό χώρο, με τη μετατροπή τους σε σύγχρονους κομβικούς λιμένες (με υπηρεσίες διαμετακόμισης και λοιπές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των διερχόμενων πλοίων και εμπορευματικών ροών), αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή της χώρας στους Θαλάσσιους Άξονες, με πολλαπλά οφέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, 2007). 

Στην προοπτική αυτή συνηγορούν και οι δυνατότητες που προδιαγράφουν για την Ελλάδα οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι, η αντίληψη των οποίων διαμορφώθηκε σε άμεση σχέση με την πολιτική των Διευρωπαϊκών Δικτύων, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου Πανευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφορών, που θα επεκτείνει τη σύνδεση με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Συνεπώς, η Κοινοτική Πολιτική Μεταφορών διαμορφώνει τη σύλληψη του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών που περιλαμβάνει:

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Τους δέκα Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών.

Τέσσερις Περιοχές Πανευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για τις Μεταφορές, που σχετίζονται με τις Θαλάσσιες Λεωφόρους των Πανευρωπαϊκών Δικτύων και είναι: η Ευρωαρκτική Περιοχή στη Θάλασσα Μπάρεντς, η Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η Λεκάνη της Μεσογείου, η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος.

Διάφορες συνδέσεις Ευρώπης-Ασίας.

Σε σχέση με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών, η Βαλκανική Χερσόνησος εξελίσσεται σε σημαντικό σταυροδρόμι σύνδεσης της Δυτικής με την Ανατολική και της Νότιας με τη Βόρεια Ευρώπη, αφού από τους 10 Διαδρόμους, οι 5 διασχίζουν τη Βαλκανική. Ως προς τις Ζώνες Πανευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος είναι προφανές ότι το ελληνικό ενδιαφέρον καλύπτει τις τρεις τελευταίες περιοχές. Επιπλέον, λόγω της κρίσιμης γεωστρατηγικής της θέσης, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η Ελλάδα στην περαιτέρω προσπάθεια σύνδεσης Ευρώπης – Ασίας. Η αξιοποίηση των Ζωνών αυτών και των σχετικών συνδέσεων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Ελλάδας στις Θαλάσσιες Λεωφόρους και στους λοιπούς βέβαια άξονες, είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική εξέλιξή της. Ο ελληνικός νησιωτικός χώρος, και κυρίως τα ανατολικά περιμετρικά νησιωτικά συμπλέγματα, αποτελούν τους βασικούς αποδέκτες αυτής της προοπτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί συστηματικά η προοπτική της ενίσχυσης κύριων λιμένων του Αιγαιακού χώρου, που μελλοντικά μπορούν να αποτελέσουν:

Κομβικά σημεία στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ του ηπειρωτικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής της Αφρικής και Ασίας. 

Πύλες στον Ευρωπαϊκό χώρο και ότι αυτό συνεπάγεται (ειδικές υποδομές, εξοπλισμός, στελέχωση εγκαταστάσεων υποδοχής κλπ.).

Κέντρα διαμετακόμισης και εξυπηρέτησης πλοίων και διερχόμενων εμπορευματικών και επιβατικών ροών (με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και προμηθειών στη ναυτιλία, διαμετακόμισης, ναυπηγοεπισκευαστικές διευκολύνσεις, εξασφάλιση πληρωμάτων, προμήθεια καυσίμων και καταναλωτικών προϊόντων στα διερχόμενα φορτηγά ή επιβατικά πλοία κ.λπ.). 

Πόλους έλξης τουρισμού διεθνούς εμβέλειας, κυρίως νέων τουριστικών ρευμάτων και προσφοράς νέων τουριστικών προϊόντων, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σε εναλλακτικές και καινοτόμες μορφές τουρισμού.

Καθιέρωση Διανησιωτικών Συνδέσεων 

Βασική αδυναμία του θαλάσσιου συγκοινωνιακού συστήματος του Αιγαίου είναι η Γραμμική Σύνδεση. Αποτέλεσμα του μοντέλου αυτού είναι η καθιέρωση του Πειραιά, ως κυρίαρχου Πόλου Ανάπτυξης του Αιγαίου και η ουσιαστική παρεμπόδιση της ανάδειξης αιγαιακών νησιωτικών κέντρων ως Κόμβων Μεταφορών- Εμπορίου- Logistics και Κόμβων Διαμετακομιστικού Εμπορίου και κατ’ επέκταση η παρεμπόδιση δημιουργίας Νησιωτικών Πόλων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Η αλλαγή του μοντέλου αυτού με την καθιέρωση ενός συστήματος Διανησιωτικών Συνδέσεων, απαιτεί τόσο συγκοινωνιακές όσο και αναπτυξιακές μελέτες. Εντούτοις θα μπορούσε να συζητηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης η πρόταση που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Α/Α

ΝΗΣΙ ΑΠΟΠΛΟΥ

Σημείο Σύνδεσης

Εγκαταστάσεις

ΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΛΟΥ

Σημείο Σύνδεσης

Εγκαταστάσεις

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

1

Νάξος

Απόλλωνας

Υπό Δημοπράτηση

Μύκονος

Πλατύς Γυαλός

Νέες Εγκαταστάσεις

19,8miles

2

Νάξος

Μουτσούνα

Υφίστανται

Δονούσα

Δονούσα

Υπάρχουσες

11.8 miles

3

Νάξος

Κάλαντός

Υφίστανται

Σχοινούσα

Μεσαριά

Νέες Εγκαταστάσεις

4.03 miles

4

Νάξος

Βόλακας

Υφίστανται

Ηρακλειά

Άγιος Γεώργιος

Υφίστανται

5.58 miles

5

Νάξος

Πάνερμος

Βελτίωση

Κουφονήσι

Λιμάνι

Υφίστανται

4.34 miles

6

Νάξος

Πάνερμος

Βελτίωση

Αμοργός

Κατάπολα

Υφίστανται

21.7 miles

7

Νάξος

Κάλαντός

Υφίστανται

Ίος

Αγ. Θεοδότη

Νέες Εγκαταστάσεις

14.88 miles

8

Πάρος

Μύλος

Υφίστανται

Νάξος

Αγία Άννα

Υπάρχουσες

4.96 miles

9

Πάρος

Αλική

Νέες Εγκαταστάσεις

Ίος

Αλμυρός

Υπό Δημοπράτηση

18.6 miles

10

Πάρος

Νάουσα

Υφίστανται

Μύκονος

Πλατύς Γυαλός

Νέες Εγκαταστάσεις

21.08 miles

 

11

*Πάρος

Πούντα

Σε Λειτουργία

Αντίπαρος

Λιμάνι

Σε Λειτουργία

0.806 miles

12

Αντίπαρος

Αγ. Γεώργιος

Νέες Εγκαταστάσεις

Σίφνος

Υάρος

Υφίστανται

15.5 miles

13

Σίφνος

Πλατύς Γιαλός

Υφίστανται

Κίμωλος

Χάθη

Υφίστανται

10.54 miles

14

Σέριφος

Λειβάδι

Υφίστανται

Σίφνος

Φερόνησος

Βελτίωση

9.92 miles

15

Σέριφος

Αγ. Ιωάννης

Νέες Εγκαταστάσεις

Σύρος

Ποσειδωνία

Υφίστανται

25 miles

16

Κύθνος

Αγ. ΢τέφανος

Νέες Εγκαταστάσεις

Σύρος

Ποσειδωνία

Υφίστανται

22.94 miles

17

Σύρος

Λιμάνι

Υφίστανται

Σήνος

Λιμάνι

Υφίστανται

13.6 miles

18

Κύθνος

Αγ. Δημήτριος

Νέες Εγκαταστάσεις

Σέριφος

Συκαμιά

Νέες Εγκαταστάσεις

9.3 miles

19

Κέα

Νότια

Νέες Εγκαταστάσεις

Κύθνος

Μέριχας

Νέες Εγκαταστάσεις

9.3 miles

20

Ιος

Μαγγανάρι

Νέες Εγκαταστάσεις

Θήρα

Κουλούμπος -Μονόλιθος

Νέες Εγκαταστάσεις

17.98 miles(Μονόλιθος) 12,4 miles (Κουλουμπός)

21

*Θήρα

Αμμούδι

Σε Λειτουργία

Θηρασία

Λιμάνι

Σε Λειτουργία

1.55 miles

22

*Μήλος

Λιμάνι

Σε Λειτουργία

Κίμωλος

Λιμάνι

Σε Λειτουργία

1.364 miles

23

Ίος

Λιμάνι

Υφίστανται

Σίκινος

Λιμάνι

Υφίστανται

8.06 miles

24

Φολέγανδρος

 

 

Μήλος

Πολλωνία

Υπό Δημοπράτηση

19.22 miles

25

Σίκινος

Λιμάνι

Υφίστανται

Φολέγανδρος

Λιμάνι

Υφίστανται

16.74 miles

26

Ανάφη

Λιμάνι

Υφίστανται

Θήρα

Βλυχάδα ή Μονόλιθος

Υφίστανται

16.12 miles

27

Άνδρος

Ακρωτήρι Μονή-Στενή

Νέες Εγκαταστάσεις

Σήνος

Αγ. Θεόδωροι

Νέες Εγκαταστάσεις

2.9 miles

28

Σήνος

Άγιος Σώστης

Νέες Εγκαταστάσεις

Μύκονος

Σούρλος

Νέες Εγκαταστάσεις

7.44 miles

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #1 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημειο 4.6 – Ενεργεια

Όσον αφορά στις ΑΠΕ καλό θα είναι πρώτα να απαντηθει το θεμελιώδες ερώτημα: «είναι η θεωρία της κλιματικής αλλαγής που μας παρουσιάζουν πραγματική η ένα τεράστιο προσχηματικό ψέμα δηλαδή η μέγιστη απατή;;;»
1. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323
1.
2. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=DKnVEFI1ALM

Εύχομαι να υπάρχουν και να υπερισχύσουν οι αγαθές προθέσεις και η κοινή λογική.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση