Εκτύπωση

4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

4.6 Ενέργεια

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η παραγωγή ενέργειας είναι απόλυτα συνυφασμένη µε την ανάπτυξή της. Οι υπάρχουσες υποδομές αυτόνομων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας καλύπτουν σήμερα µε σχετική επάρκεια τις ανάγκες, με εξαίρεση τους θερινούς μήνες οπότε και η ζήτηση αυξάνεται µε γεωμετρικούς ρυθμούς. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήματος της Περιφέρειας είναι:

  • η μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα από το πετρέλαιο,

  • τα προβλήματα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιωτικού χώρου,

  • η πολλαπλάσια του κοινοτικού μέσου όρου αύξηση της ενεργειακής ζήτησης,

  • η υψηλή ενεργειακή ένταση,

  • η έλλειψη ισχυρών διασυνδέσεων µε τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας,

  • η κυριαρχία του δημόσιου τομέα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,

  • η σχετικά μικρή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου (ένταση ανέμων, βαθμός ηλιοφάνειας κ.ά.).

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία) έχει τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στον αιγαιακό χώρο, που διαθέτει όλες τις δυνατότητες προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί η δυσκολία αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας και των υπερβολικά μεγάλων πόρων σε σύγκριση με τις ωφέλειες.

         Σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας, το Νότιο Αιγαίο μπορεί να αποτελέσει χώρο καινοτομικών εφαρμογών και κέντρο ανταλλαγής εμπειριών και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επίτευξη ενεργειακής επάρκειας ή/και αυτοτέλειας, μέσω της προώθησης των εφαρμογών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών, σε συνδυασμό με συμβατικές μορφές παραγωγής και μεθόδους εξοικονόμησης, καθώς και η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθηθούν οι παρακάτω δράσεις :

§  Απόδοση προτεραιότητας στην εφαρμογή του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τα νησιά, με στόχο τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κάλυψη προγραμματισμένων ενισχύσεων και επεκτάσεων υφιστάμενων σταθμών, την κατασκευή νέων σταθμών και την υλοποίηση διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα.

§  Αξιοποίηση του υψηλού αιολικού δυναμικού των νησιών, μέσα στα πλαίσια των περιορισμών που τίθενται για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος των νησιών. Υπολογίζεται ότι η αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, καθώς και την αύξηση του συνολικού όγκου των επενδύσεων.

§  Γενικά η ενσωμάτωση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής στην ενεργειακή πολιτική, κρίνεται απαραίτητη και προϋποθέτει την ανάληψη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών εξαρτάται εν πολλοίς από την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλή καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται με τη χρήση πετρελαιοειδών.

§  Περαιτέρω ενίσχυση εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ρεύματος από ηλιακή ενέργεια, ιδίως στα μικρά νησιά. Η ήδη εγκατεστημένη ισχύς τεκμηριώνει τις δυνατότητες και τα όρια αυτής της επιλογής.

§  Επιδίωξη της Ενεργειακής Αυτονομίας, ιδίως στα Μικρά Νησιά.

§  Εξέταση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων της Νισύρου σε σχέση με τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας για τις παρακείμενες περιοχές του δικτύου Natura2000.

§  Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς ενέργειας και ποιότητας αυτής.

§  Εξασφάλιση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των μελλοντικών ΒΕΠΕ, με έγκαιρη ενημέρωση του φορέα ευθύνης του ενεργειακού προγραμματισμού.

§  Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τους κατοίκους των νησιών, με έμφαση στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η ΔΕΗ. Η προσπάθεια πρόληψης μελλοντικών αντιδράσεων για περιβαλλοντικούς λόγους είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της εξάρτησης από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.

§  Κατάρτιση ειδικού πλαισίου περιβαλλοντικών κριτηρίων, όρων και περιορισμών για την αισθητική ένταξη των ενεργειακών εγκαταστάσεων (παραγωγής, αποθήκευσης καυσίμων, μεταφοράς ενέργειας κλπ.). Ειδικότερα, η χάραξη και η τεχνική λύση της διέλευσης των γραμμών μεταφοράς στο χερσαίο χώρο πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ειδικών περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών, κατά περίπτωση. Προτείνεται η κατά κανόνα επιλογή της λύσης των υπογείων καλωδιώσεων με ανάληψη του απαιτούμενου αυξημένου κόστους από τα αναπτυξιακά προγράμματα, χάριν της προστασίας του ευαίσθητου φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών.

§  Ολοκλήρωση το 2015 της σύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου της Αττικής με τα νησιά της Περιφέρειας. Υπάρχει ήδη σχετική έγκριση της Δ.Ε.Η.

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #1 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημειο 4.6 – Ενεργεια

Όσον αφορά στις ΑΠΕ καλό θα είναι πρώτα να απαντηθει το θεμελιώδες ερώτημα: «είναι η θεωρία της κλιματικής αλλαγής που μας παρουσιάζουν πραγματική η ένα τεράστιο προσχηματικό ψέμα δηλαδή η μέγιστη απατή;;;»
1. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323
1.
2. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=DKnVEFI1ALM

Εύχομαι να υπάρχουν και να υπερισχύσουν οι αγαθές προθέσεις και η κοινή λογική.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση