Εκτύπωση

4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

4.9 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η αποφυγή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να επιτευχθούν με μια δομημένη και προσαρμοσμένη στους παραπάνω στόχους οικονομική δραστηριότητα. Αυτό βεβαίως απαιτεί την αναβάθμιση των υποδομών περιβάλλοντος, που αφορούν τη βελτίωση των δικτύων αποχέτευσης, τις μεθόδους επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, τις πολεοδομικές παρεμβάσεις, την προστασία περιοχών φυσικού κάλλους.

Σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας, μεταξύ των κρίσιμων παραμέτρων στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων συγκαταλέγονται: η εξειδίκευση των δεικτών (φυσικογεωγραφικών, κοινωνικοοικονομικών, οργάνωσης/διοίκησης) που εκφράζουν την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και τη μοναδικότητα του Νοτίου Αιγαίου, το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, η αναμενόμενη αύξηση των αστικών αποβλήτων, των αδρανών αποβλήτων και των ιλύων από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, καθώς και οι έντονες εποχιακές διακυμάνσεις των παραγόμενων ποσοτήτων. Οι κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής και των σχετικών παρεμβάσεων για την περιβαλλοντική διαχείριση στην περιφέρεια περιλαμβάνουν:

§  Δημιουργία ΧΥΤΑ στα νησιά των Ομάδων ΙΙ, ΙΙΙ και κατά περίπτωση, στα νησιά της Ομάδας Ι, εάν δεν είναι σκόπιμη ή/και εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τους ΧΥΤΑ όμορων νησιών των Ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ. Στα νησιά που θα προβλεφθεί η μεταφορά των απορριμμάτων, προτείνεται η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής υποδομής, προτείνεται η αναβάθμιση των υφισταμένων Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων.

§  Σταδιακή αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων.

§  Μείωση του όγκου των αποβλήτων με εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης–ανάκτησης οργανικών υλικών. Τα Κέντρα Ανακύκλωσης Υλικών θα λειτουργούν συμπληρωματικά των ΧΥΤΑ και θα χωροθετούνται σε νησιά με κατάλληλες ποσότητες οικιακών αποβλήτων και με δυνατότητες χρήσης των ανακτώμενων οργανικών υλικών.

§  Πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ.

§  Ανάπτυξη και χωροθέτηση των προαναφερόμενων υποδομών σύμφωνα με ειδικές μελέτες στο μικρότερο γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς (νησιού ή περιοχής).

§  Εξέταση της σκοπιμότητας σύστασης ενιαίου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος να έχει, επίσης, τη δυνατότητα χειρισμού των επικίνδυνων και μη αποδεκτών για τους ΧΥΤΑ αποβλήτων.

§  Βελτίωση του επιπέδου της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας στα θέματα της λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

 

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #1 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημειο 4.6 – Ενεργεια

Όσον αφορά στις ΑΠΕ καλό θα είναι πρώτα να απαντηθει το θεμελιώδες ερώτημα: «είναι η θεωρία της κλιματικής αλλαγής που μας παρουσιάζουν πραγματική η ένα τεράστιο προσχηματικό ψέμα δηλαδή η μέγιστη απατή;;;»
1. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323
1.
2. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=DKnVEFI1ALM

Εύχομαι να υπάρχουν και να υπερισχύσουν οι αγαθές προθέσεις και η κοινή λογική.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση