Εκτύπωση

5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

5.1 Επίδραση Εξωγενών Παραγόντων 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και η χωροθέτησης μεταφορικών υποδομών η Περιφέρεια αναμένεται να ενισχύσει το ρόλο της:

Ως κομβικό σημείο στην ανατολική Μεσόγειο αεροπορικών και κυρίως θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ του ηπειρωτικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής της Αφρικής και Ασίας.

Ως πύλη εισόδου-εξόδου του Ευρωπαϊκού χώρου και ότι αυτό συνεπάγεται (υποδομές, εξοπλισμός και στελέχωση εγκαταστάσεων υποδοχής, θωράκιση και φύλαξη από εξωγενείς κινδύνους, κλπ.).

Ως ισχυρός πόλος έλξης τουρισμού διεθνούς εμβέλειας, κυρίως νέων τουριστικών ρευμάτων και προσφοράς νέων τουριστικών προϊόντων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Νότιο Αιγαίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές αυτές προοπτικές δημιουργώντας επιλεγμένες κομβικές υποδομές, που καθιστούν την περιφέρεια τμήμα των νέων αναπτυξιακών (θαλάσσιων) αξόνων μεταφορών Ανατολικής Μεσογείου-Αιγαίου-Παρευξείνιας Συνεργασίας (βλ. και Χάρτη 8.9.1) και αναβαθμίζουν το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες ένταξής της στα γεωγραφικά και οικονομικά υποσύνολα που την περιβάλλουν. 

Στο πλαίσιο αυτό βέβαια, απαιτείται η αναδιοργάνωση και προσαρμογή του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών μεταφορών, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος Τεύχους. Ειδικότερα, στο πεδίο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ιδιαίτερο ρόλο ως σημεία κόμβοι μπορούν να επιτελέσουν οι λιμενικές υποδομές (υφιστάμενες ή νέες) της Νάξου και της Σύρου (για την περιοχή των Κυκλάδων), της Σάμου, Κω, Καλύμνου, Ρόδου, Μυτιλήνης, Χίου και Λήμνου (για την εξυπηρέτηση της πολυνησιωτικής περιοχής του Αιγαίου) και της Κέρκυρας για τα Διαπόντια νησιά. 

Γενικότερα, η εξέλιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τις όμορες χώρες, κυρίως με την Τουρκία, αναμένεται να επηρεάσουν τις σημερινές προτεραιότητες και τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και των επιμέρους χωροταξικών ενοτήτων της.

Κλασικό παράδειγμα η περίπτωση της ανακήρυξης, οριοθέτησης και εκμετάλλευσης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), οι οποίες προβλέπονται μετά από την ψήφιση της νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από τα Ηνωμένα Έθνη το 1982 . Ένα παράκτιο κράτος αποκτάει ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης και στη συνέχεια συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη. Εντός της ΑΟΖ το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας. 

Η προαναφερόμενη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά (Άρθρο 121, παράγραφος 2) ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι αυτή καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και για τις ηπειρωτικές περιοχές.

Ειδικά οι σχέσεις γειτνίασης του Νοτίου Αιγαίου με την Τουρκία εξελίσσονται υπό το πρίσμα της γενικότερης σχέσης των δύο χωρών. Διάφορα επίσης τοπικά προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως στην αλιεία, είναι δυνατό να επιλυθούν με τη γενικότερη διευθέτηση των επιμέρους ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, η διαρκής ρευστότητα στα εθνικά θέματα και οι συγκυριακές διακυμάνσεις των διμερών εθνικών σχέσεων, επηρεάζει και ειδικότερα θέματα όπως αυτά της σαφούς οριοθέτησης των αλιευτικών ζωνών, της τουριστικής κίνησης, της έντασης του αισθήματος ανασφάλειας κ.λπ. Καίριας σημασίας πρόβλημα το οποίο πλήττει σημαντικά την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια είναι οι χαμηλές τιμές προϊόντων και παροχής τουριστικών υπηρεσιών στις απέναντι τουρκικές ακτές, κυρίως λόγω του μειωμένου ΦΠΑ έναντι εκείνου της χώρας μας. 

Ένα γενικότερο πρόβλημα, που επηρεάζει κυρίως τα ακριτικά νησιά, είναι αυτό της λαθρομετανάστευσης και της αδυναμίας ελέγχου των σχετικών ροών. 

Γενικότερα, η εξέλιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τις όμορες χώρες, κυρίως με την Τουρκία, αναμένεται να επηρεάσουν τις σημερινές προτεραιότητες και να επιτρέψουν τον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό ορισμένων κοινών δράσεων και υποδομών σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, το περιβάλλον και η ενέργεια, με ιδιαίτερα οφέλη για τα νησιά.

Σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας, η ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. καθώς και η πρόσφατη ένταξη της Κύπρου, θα αναβαθμίσουν αναμφισβήτητα τη θέση και το ρόλο της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου σε ένα νέο, ευρύτερο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχήμα, με κέντρο βάρους τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Ένα παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα συνεργασιών στον τομέα το θαλάσσιου και πολιτιστικού τουρισμού, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων ή διαδρομών μεταξύ των Τουρκικών παραλίων και των νησιών της Δωδεκανήσου.

Η οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες θα είναι στην περίπτωση αυτή ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη, συνδυασμένη με την ενίσχυση των νέων αυτών Κρατών – Μελών μέσα στα πλαίσια διασυνοριακών δράσεων. Μια τέτοια προοπτική θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης και στο χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσει στο Νότιο Αιγαίο επενδύσεις από τον ευρύτερο Κοινοτικό χώρο.

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #3 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημείο 5.3 - ΕΟΖ:

Δηλαδή θα ψηφίσετε υπέρ της σκλαβιάς τόσο της δικής μας όσο και των επόμενων γενεών (ΕΟΖ), θα παρακαλέσετε για να μας το επιτρέψουν, και θα πρέπει να φτιάξουμε και τις αναγκαίες υποδομές… και μετά θα πάτε για ύπνο ήσυχοι με τη συνείδηση σας.

Υπάρχουν και νέα δεδομένα που δεν έχουν ληφθεί υπόψη:
Ο ηγέτης της Ελλάδας:
http://tvxs.gr/news/ellada/samaras-sti-monde-kanoyme-ti-doyleia-mas-i-ellada-tha-sothei

(Σημ: Να ληφθεί υπόψη στο περιφερειακό συμβούλιο ότι και τα κατοικημένα νησιά μετά την γενοκτονία των ιθαγενών θα είναι ακατοίκητα και με καλύτερες προοπτικές αξιοποίησης…)

Για σύγκριση ο ηγέτης του Ισημερινού (δες από το 40:43΄ εως το 52:46΄ και τι λέει στο 52:46΄):
http://www.dailymotion.com/video/xhztyb_debtocracy_shortfilms
Παράθεση
 
 
Βελούδινος Παναγιώτης
0 #2 Βελούδινος Παναγιώτης 24-08-2012 15:13
Και εσείς οι σύμβουλοι φυσικά έχετε τις ευθύνες σας. Κάποτε θα επέλθει δικαιοσύνη για σχέδια που καμία σχέση δεν έχουν με την επιστήμη της οικονομίας.
Παράθεση
 
 
Βελούδινος Παναγιώτης
0 #1 Βελούδινος Παναγιώτης 24-08-2012 15:12
Ευτυχώς που θα μας σώσουν με ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε " αδασμολόγητες εισαγωγές εξοπλισμού και πρώτων υλών, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για ορισμένο χρονικό διάστημα, μειωμένη φορολογία ακίνητης περιουσίας, ελαστική εργατική νομοθεσία, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ελεύθερη εξαγωγή κερδών, επιδότηση μεταφορικού κόστους, επιδότηση επιτοκίου και εργατικού κόστους, ειδικό θεσμικό καθεστώς αδειοδοτήσεων και δικαστικών διαφορών κ.ά.". Δηλαδή όσοι επενδύουν θα έχουν σκλάβους ως εργαζόμενους, θα έχουν αφορολόγητο εξοπλισμό (δικά μας λεφτά), μειωμένους φόρους (δικά μας λεφτά), μειωμένο φόρο σε ακίνητα (δικά μας λεφτά) αλλά τα κέρδη που θα είναι μόνο δικά τους θα τα εξάγουν μόνοι τους και ελεύθερα. Ωραία οικονομική ανάπτυξη για ιθαγενείς. Έτσι μας αντιμετωπίζουν και τολμά η Περιφέρεια να φέρνει τέτοιο σχέδιο για έγκριση. Όλοι στους δρόμους να σταματήσουμε το ξεπούλημα. Το σχέδιο αυτό ΔΕΝ πρέπει να περάσει.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση