Εκτύπωση

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

6.5 Υποστηρικτικές Πολιτικές 

Η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα μεγιστοποιηθεί με την αξιοποίηση Υποστηρικτικών Πολιτικών των δράσεων του Επιχειρησιακού. Στις υποστηρικτικές πολιτικές μπορούν να ενταχθούν: 

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

- ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης

- ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

- ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

- ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

- ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

- ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

- ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Για τα ως άνω προγράμματα απαιτείται η καταγραφή των έργων και δράσεων που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η διαμόρφωση πλαισίου παρέμβασης για την υλοποίησή τους και την μεγιστοποίηση της περιφερειακής τους επίδρασης.

Προγράμματα Διασυνοριακής, Διακρατικής και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεσογειακό Πρόγραμμα” 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ελλάδα – Κύπρος”

- Διασυνοριακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ελλάδα – Ιταλία”

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ελλάδα – Βουλγαρία”

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νοτιοανατολική Ευρώπη”

Και στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η καταγραφή των έργων και δράσεων που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η διαμόρφωση πλαισίου παρέμβασης για την υλοποίησή τους και την μεγιστοποίηση της περιφερειακής τους επίδρασης, καθώς επίσης και η υποστήριξη νέων προτάσεων. 

Μέσα Ειδικής Στήριξης 

- JESSICA (Kοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές): Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Στηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανάπλαση μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής, στους τομείς:

- αστικές υποδομές – περιλαμβανομένων μεταφορών, ύδρευσης/επεξεργασίας λυμάτων, ενέργειας

- χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος– για τουριστικές ή άλλες βιώσιμες χρήσεις

- αποκατάσταση υποβαθμισμένων βιομηχανικών τοποθεσιών¬ περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης και απορρύπανσης του χώρου

- δημιουργία νέων επιφανειών για εμπορική χρήση, για τους τομείς των ΜΜΕ, των ΤΠ και/ή Ε&Α

- πανεπιστημιακά κτήρια– ιατρικές, βιοτεχνολογικές και άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις

- βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα

- JEREMIE (Kοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις): Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Προωθεί τη χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων.

- JASPERS: Προσφέρει ανεξάρτητες συμβουλές στις εν λόγω χώρες της ΕΕ, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσουν μεγάλα έργα υποδομής με καλύτερο τρόπο.

- JASMINE: Είναι η τέταρτη κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Συστάθηκε με στόχο να βελτιώσει την ικανότητα των παρόχων μικροπιστώσεων/μικροχρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διάφορους τομείς, όπως η χρηστή διακυβέρνηση, τα συστήματα πληροφορικής, η διαχείριση κινδύνων και ο στρατηγικός σχεδιασμός και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια σταθερή και βιώσιμη θέση στην αγορά των μικροπιστώσεων.

Σχόλια   

 
ΙΡ
0 #1 ΙΡ 31-08-2012 18:29
Πρόσεξε τι είναι το όραμα σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο.

Όραμα

Πρόκειται για μια δήλωση αυτοδέσμευσης, η οποία δεν πραγματοποιείτα ι αυτομάτως, αλλά θέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν την στρατηγική του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού (σε περίπτωση επιχειρήσεων) κλπ.

Το όραμα είναι περισσότερο τέχνη, παρά επιστήμη. Απαιτεί πάθος, δέσμευση και επιμονή. Απαιτεί γνώση της συνολικής εικόνας του χώρου ή του οργανισμού για το παρόν, αλλά κυρίως προϋποθέτει ενόραση για το μέλλον. Αυτή την ενόραση δεν την έχει το σχέδιο, διότι ο Κόνσολας κάνει μια δουλειά που βαριέται, ενώ ο Μαχαιρίδης δεν έχει όραμα (ίσως το μόνο όραμα του να είναι η βουλευτική έδρα).

Το όραμα πρέπει να είναι :
 Σαφές και ενθουσιώδες, ώστε να παρακινεί πολίτες και υπαλλήλους
 Φιλόδοξο αλλά και εφικτό
 Πειστικό αλλά και με φαντασία, ώστε να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την ενόραση
 Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και στους στρατηγικούς στόχους του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού

Όραμα που δεν διαχέεται από την κορυφή της πυραμίδας στο κάθε μόριο της βάσης της, δεν είναι όραμα. Όραμα που δεν το πιστεύει η ηγεσία και δεν το έχουν ενστερνιστεί πολίτες και υπάλληλοι, απλώς δεν υφίσταται. Χωρίς δε όραμα δεν υπάρχει σκοπός αλλά απλή διαχείριση της εξουσίας.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση