Εκτύπωση

7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

7.2 Εξειδίκευση των Αξόνων σε μέτρα και δράσεις

Η δομή του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η ακόλουθη: 

Άξονας  Προτεραιότητας 1: «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»

Στόχοι: 

Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων και του Περιορισμού των Φυσικών Πόρων 

Αντιμετώπιση της Περιφερειακότητας και των Προβλημάτων στις Μεταφορές και στην Πρόσβαση στις Αγορές

Μέτρο 1.: Περιβάλλον 

Δράση 1.1: Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων

Μέτρο 1.2: Χωρικός Σχεδιασμός 

Δράση 1.2.1: Αστική Ανάπτυξη 

Δράση 1.2.2: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές

Μέτρο 1.3: Τεχνικά Έργα

Δράση 1.3.1: Κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξόνων και τμημάτων του Περιφερειακού  και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου

Δράση 1.3.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 

Δράση 1.3.3. Ανάπτυξη δικτύου αεροπορικών μεταφορών

Δράση 1.3.4. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων  

Δράση 1.3.5. Διαχείριση υδάτινων πόρων

Δράση 1.3.6. Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Άξονας  Προτεραιότητας 2: «Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός»

Στόχοι:

Ενίσχυση της Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Εκπαίδευσης 

Αξιοποίηση του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Έρευνας και Ανάπτυξης ως Προωθητικών δραστηριοτήτων του Νοτίου Αιγαίου

Μέτρο 2.1: Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

Δράση 2.1.1: Ενίσχυση υγείας και υποδομών πρόνοιας 

Δράση 2.1.2: Ε- Health 

Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Δράση 2.2.1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δράση 2.2.2: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης 

Δράση 2.2.3: Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα 

Δράση 2.2.4: Προαγωγή της Γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην Έρευνα και την Καινοτομία 

Μέτρο 2.3: Πολιτισμός – Αθλητισμός 

Δράση 2.3.1: Εφαρμογές Καινοτομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

Δράση 2.3.2. Ενίσχυση Υποδομών Αθλητισμού 

 

Άξονας  Προτεραιότητας 3: «Οικονομία και Απασχόληση»

Στόχοι:

Ενίσχυση της Οικονομικής Βάσης 

Ενίσχυση της Απασχόλησης 

Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Μέτρο 3.1: Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων- Logistics - ΕΟΖ

Μέτρο 3.2: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων - Clustering

Δράση 3.2.1.  Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Δράση 3.2.2.  Clustering- Συστάδες Επιχειρήσεων  

Μέτρο 3.3: Αγροτική Ανάπτυξη – Αλιεία 

Δράση 3.3.1. Στήριξη Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής 

Δράση 3.3.2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας – Ειδικές Καλλιέργειες  

Δράση 3.3.3. Αλιευτικά Καταφύγια 

Δράση 3.3.4. Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων 

Μέτρο 3.4: Αξιοποίηση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων και υποδομών 

Δράση 3.4.1: Δημιουργία και βελτίωση υποδομών τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Δράση 3.4.2: Τουριστικός Χωρικός Σχεδιασμός και σύνθετα τουριστικά καταλλύματα 

Δράση 3.4.3: Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων 

Δράση 3.4.4: Ενίσχυση δράσεων συγχρονής πολιτιστικής δημιουργίας 

Δράση 3.4.5: Κοινη τουριστική προβολή – marketing

Δράση 3.4.6: Κέντρα επισκεπτών 

Δράση 3.4.7: Ενίσχυση εναλακτικών μορφών τουρισμού 

Δράση 3.4.8: Αξιοποίηση τουριστικών πόρων 

 

Άξονας  Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας»

Στόχοι: 

Αναβάθμιση Διοικητικής Ικανότητας της Περιφέρειας

Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας 

Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Μέτρο 4.1. Εξοπλισμός και Συστήματα Πληροφορικής 

Δράση 4.1.1. Εξοπλισμός Πληροφορικής 

Δράση 4.1.2. Συστήματα Πληροφορικής- Λογισμικό 

Δράση 4.1.3. Λοιπός Εξοπλισμός (Εκτός Πληροφορικής) 

Μέτρο 4.2. Κατάρτιση- Στελέχωση Υπηρεσιών 

Δράση 4.2.1 Κατάρτιση 

Δράση 4.2.2 Στελέχωση 

Μέτρο 4.3. Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών 

Δράση 4.3.1 Μηχανοργάνωση 

Δράση 4.3.2 Δικτύωση Νομικής Υποστήριξης

Δράση 4.3.3 Δικτύωση Διάσπαρτων Υπηρεσιών 

Μέτρο 4.4. Μελέτες και Δράσεις Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της λειτουργίας των Υπηρεσιών στον Διάσπαρτο Νησιωτικό Χώρο. Καθιέρωση Συστημάτων προκαταβολών

Μέτρο 4.5. Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις- Συντήρηση Χώρων 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση