Εκτύπωση

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στην πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών βασικών μεταβλητών όπως είναι ο πληθυσμός, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και η απασχόληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Για λόγους συγκρίσεως οι αντίστοιχες προβλέψεις καταρτίζονται και για το σύνολο της Χώρας. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις αυτές εκτιμώνται με ειδικές μεθόδους στα πλαίσια της μελέτης καθώς το στατιστικό σύστημα της χώρας δεν παρέχει σχετικές αναλύσεις. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι εν λόγω προβλέψεις συναντούν προβλήματα στην κατάρτισή τους, λόγω έλλειψης επαρκών και κατάλληλων χρονολογικών σειρών της περιόδου βάσεως. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης είναι μικρότερο του εθνικού, λόγω των ακόμη πιο περιορισμένων στατιστικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η περιορισμένη χρονολογική σειρά βάσης με συγκρίσιμες τιμές αναφορικά με το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε επίπεδο νομού, όπως αναφέρεται στην σχετική ενότητα πρόβλεψης των μεγεθών αυτών. Συνέπεια των προβλημάτων αυτών είναι η πιθανότητα αποκλίσεων στις προβλέψεις ειδικά για τις περιόδους που αναφέρονται στο τέλος του προγράμματος (2030). 

Η δεύτερη ενότητα αφορά  την εκτίμηση των παραπάνω μεγεθών όπως αυτά θα διαμορφωθούν αν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του προγράμματος. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά τις αναμενόμενες τιμές των μεταβλητών με βάση το προβλεπόμενο Σενάριο Προγραμματισμού, όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και την υιοθέτηση υποθέσεων και παραδοχών.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση