Εκτύπωση

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

8.2. Σενάριο Προγραμματισμού (Επιπτώσεις Προγράμματος)

8.2.1 Πληθυσμός    

Υπό την επίδραση του προγράμματος ο πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κάτω από την επίδραση τόσο της φυσικής αύξησης του πληθυσμού, όσο και από της καθαρής εισροής μεταναστών που θα ακολουθήσει ως αποτέλεσμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξησης των μισθών και των εισοδημάτων στην Περιφέρεια.

Η διαμόρφωση του μεγέθους του πληθυσμού κατά τα έτη τα αντίστοιχα των προβολών, σύμφωνα με το σενάριο του προγραμματισμού δίνονται στον Πίνακα 8.6.

Πίνακας 8.6
Πληθυσμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και συνόλου Ελλάδας 1981-2011 ως και εκτίμηση σύμφωνα με τις προβλέψεις και την επίπτωση του προγράμματος (σενάριο προγραμματισμού) για τα έτη 2015, 2020, 2025 και 2030.

 ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΡΟΒΟΛΗ

ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΡΟΒΟΛΗ

ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

1981

233529

 

9740417

1991

257481

 

10259900

2001

302686

 

10964020

2011

308610

 

10787690

2015

314148

314967

11114330

11124928

2020

335530

337500

11305118

11329388

2025

357795

362008

11656827

11706932

2030

400321

407678

12060464

12141199

Πήγη: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αποτελέσματα απογραφής 1981-2001 και εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

Οι υπολογισμοί έγιναν με την πρόβλεψη ότι οι επιπτώσεις του προγράμματος θα επιφέρουν μια επιτάχυνση του προβλεπόμενου συντελεστή μεταβολής του πληθυσμού κατά 7 %. Η επίδραση του προγράμματος στην περιφέρεια κατά 7357 άτομα στη λήξη του προγράμματος κρίνεται σημαντική καθώς σηματοδοτεί μια δημογραφική ευρωστία απαραίτητη για την ανάπτυξη η οποία αν συνδυαστεί με  δημιουργία ή έλξη υψηλότερης επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης δυναμικού (ως επίπτωση του προγράμματος), οι τελικές ευνοϊκές επιδράσεις θα είναι πολλαπλάσιες. Η ευνοϊκή επίδραση στον πληθυσμό είναι εμφανής και από τα πρώτα έτη της εφαρμογής του προγράμματος. Η επίδραση στον συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας είναι επίσης αξιόλογη.

8.2.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον (ΑΕΠ) και κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον (κ.κ.ΑΕΠ)

Οι προβλέψεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος προβλέπεται να ενισχυθούν από την επίδραση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος. Για τα 31 έτη του προγράμματος (2010-2030), οι σχετικές τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 8.7.

Πίνακας 8.7
ΑΕΠ Π. Ν. Αιγαίου 1999-2009 και εκτιμήσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις και την επίπτωση του προγράμματος (σενάριο προγραμματισμού) για τα έτη 2010-2030 (σε εκ. €).

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕΠ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΑΕΠ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

1999

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2010

6898

6,92

6905

2011

7040

7,48

7047

2012

7171

8,08

7179

2013

7293

8,72

7302

2014

7408

9,42

7417

2015

7515

10,17

7525

2016

7616

10,99

7627

2017

7712

11,87

7724

2018

7803

12,82

7816

2019

7890

13,84

7904

2020

7972

14,95

7987

2021

8051

7,61

8059

2022

8126

8,22

8134

2023

8199

8,88

8208

2024

8268

9,59

8278

2025

8335

10,35

8345

2026

8400

11,18

8411

2027

8462

12,08

8474

2028

8522

13,04

8535

2029

8580

14,09

8594

2030

8636

15,21

8651

ΣΥΝΟΛΟ

 

225497

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδοςκαι εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

Οι υπολογισμοί του σεναρίου προγραμματισμού έγιναν με βάση τις εκτιμώμενες εισροές του προγράμματος παρούσας αξίας 1.360[1] εκ. € για τα έτη 20010-30. Η άμεση επίπτωση του προγράμματος υπολογίστηκε με βάση μια συνολική προστιθέμενη αξία 8 % του παραπάνω μεγέθους με εκθετική προσαρμογή κατ’ έτος σύμφωνα με τον τύπο του ανατοκισμού. Το 70 % θεωρήθηκε ότι θα προκύψει για την περίοδο 2010-2020 και το 30 % για την περίοδο 2021-2030

Το μέγεθος πρόβλεψης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίστηκε με βάση μια συνολική προστιθέμενη αξία 8 % επί του μεγέθους πρόβλεψης με εκθετική προσαρμογή κατ’ έτος σύμφωνα με τον τύπο του ανατοκισμού. εκτιμάται ότι θα  διαμορφωθεί στο ύψος που παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.8. Είναι εμφανής η προοδευτική θετική επίδραση στο Κατά Κεφαλή ΑΕΠ, καθώς σταδιακά θα αποδίδει το πρόγραμμα και θα απομακρύνεται η χώρα από την οικονομική κρίση.

Πίνακας 8.8
Εκτιμήσεις Κατά Κεφαλή ΑΕΠ Π. Ν. Αιγαίου 1999-2009 σύμφωνα με τις προβλέψεις και την επίπτωση του προγράμματος (σενάριο προγραμματισμού) για τα έτη 2010-2030 (σε εκ. €).

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕΠ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΑΕΠ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

2005

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2010

25842

187,94

26030

2011

26253

206,21

26459

2012

26608

225,71

26834

2013

26922

246,65

27169

2014

27202

269,15

27471

2015

27456

293,40

27749

2016

27688

319,54

28008

2017

27901

347,76

28249

2018

28098

378,24

28476

2019

28282

411,17

28693

2020

28454

446,76

28901

2021

28615

485,24

29100

2022

28767

526,84

29294

2023

28911

571,83

29483

2024

29048

620,51

29669

2025

29178

673,15

29851

2026

29302

730,09

30032

2027

29420

791,67

30212

2028

29533

858,29

30391

2029

29642

930,37

30572

2030

29746

1008,33

30754

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδοςκαι εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

8.2.3 Απασχόληση κατά κλάδους οικονομικής Δραστηριότητας   

Η επίπτωση του προγράμματος στην απασχόληση αναμένεται επίσης αξιόλογη και εκτιμάται με βάση μια επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής αυτής κατά 7 %, όσο δηλαδή εκτιμήθηκε και ο πληθυσμός, για λόγος συγκρισιμότητας των δύο μεγεθών. Τα αποτελέσματα των μεγεθών βάσει της επίπτωσης του έργου καταγράφονται στον πίνακα 8.9.

Πίνακας 8.9
Εκτιμήσεις απασχόλησης κατά κλάδο Π. Ν. Αιγαίου σύμφωνα με τις προβλέψεις και την επίπτωση του προγράμματος (σενάριο προγραμματισμού) για τα έτη
2015, 2020, 2025 και 2030

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

2015

2020

2025

2030

2015

2020

2025

2030

Α,Β

10636

12068

13693

15536

10712

12262

14036

16067

Γ

137

71

36

19

132

65

32

16

Δ

5603

4647

3853

3195

5545

4538

3714

3040

Ε

3294

4883

7238

10729

3367

5131

7819

11914

ΣΤ

12907

12530

12163

11808

12886

12483

12093

11715

Ζ, Η

38066

35951

33955

32069

37944

35694

33577

31585

Θ

6789

6713

6637

6562

6785

6703

6622

6543

Ι

489

271

150

83

473

251

134

71

Κ-Π

41626

51221

63027

77554

42113

52577

65642

81953

ΣΥΝΟΛΟ

119.547

128.355

140.752

157.555

119957

129704

143669

162904

Πηγή: Εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω κωδικοί των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας είναι: Α, Β= Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Θήρα, Γ=Ορυχεία, Λατομεία, Δ= Μεταποιητικές Βιομηχανίες, Ε= Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Νερού, ΣΤ=Κατασκευές, Ζ, Η= Εμπόριο, Επισκευές, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Θ=Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες, Ι= Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Κ-Π= Λοιπές Υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχύσει σημαντικά την απασχόληση ειδικά μετά το 2015 μια και οι απασχολούμενοι θα προσεγγίσουν τις 163.000 το 2030. Επίσης, προβλέπεται να επιταχύνει ελαφρώς την αναδιάρθρωση της απασχόλησης προς τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, της ενέργειας και των λοιπών υπηρεσιών.

8.2.4 Επικαιροποίηση των Προβολών    

Όπως έγινε σαφές οι προβλέψεις των μεγεθών και οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων του προγράμματος συναντούν προβλήματα στις στατιστικές υποδομές  που απαιτούνται για τον υπολογισμό τους και βασίζονται σε υποθέσεις σταθερότητας των συνθηκών μεταξύ περιόδου βάσεως και προβολής, οι οποίες είναι πιθανόν να   διαφοροποιηθούν κάτω από την επίδραση αλλαγών στο εθνικό ή περιφερειακό οικονομικό περιβάλλον.

Η παρούσα εφαρμογή είχε λιγότερα τέτοια προβλήματα καθώς βασίστηκε στα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της απογραφής πληθυσμού 2011, που παρά τα προβλήματα αξιοπιστίας τους δίνουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης της περιόδου βάσης και αν χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία στην πρόβλεψη, παρέχονται ρεαλιστικά αποτελέσματα.

Επίσης επειδή το κατώτερο επίπεδο ανάλυσης είναι η Περιφέρεια, δίνεται η  ευχέρεια χρησιμοποίησης, σε σχέση με την απασχόληση,  των εξειδικευμένων και πιο πρόσφατων (2001-2011) δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, με αποτέλεσμα να υπάρχει η ευχέρεια πρόβλεψης μέχρι το έτος 2030.

Σημειώνεται ότι η χρήση των δεδομένων μέχρι και το τέλος της δεκαετίας 2001-2011  δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη (έστω και οριακά) η επίπτωση της πρόσφατης κρίσης 2008-2011 και επομένως να οδηγηθούμε σε πιο ρεαλιστικές προβλέψεις.

Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις και επιπτώσεις αποτελούν adhocεκτιμήσεις που υπόκεινται σε σφάλμα και βασίζονται σε υποθέσεις και θα πρέπει να ελεγχθούν και να επικαιροποιηθούν στη συνέχεια του προγράμματος (ongoingevaluation), ώστε να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι ποσοτικές και κυρίως οι ποιοτικές επιπτώσεις αλλά και οι γενικές στατιστικές, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι παραπάνω εκτιμήσεις, να έχουν μεγαλύτερη περίοδο βάσης και επομένως να είναι ακόμη πιο αξιόπιστες.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση