Εκτύπωση

Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΠΝΑ

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Μόλις πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτό συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου θα είναι ένα από τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στη Λέρο, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Από την ιστοσελίδα www.gipapamanolis.gr διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η "συνοπτική παρουσίαση" του Στρατηγικού Σχεδίου για μελέτη και για υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων, μέσα από την επιλογή "Προσθήκη σχολίου" της ανοικτής διαβούλευσης. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, μέσα από αυτή την ανοικτή διαβούλευση, θα αξιοποιηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στο περιφερειακό συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της συνολικής Μελέτης έχουν παραδοθεί τα ακόλουθα τεύχη:  

 

Αντικείμενο

ΤΕΥΧΟΣ Ι:

(Κεφάλαια 1,2,3,4 &5, Παραρτήματα Ι & ΙΙ)

Τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής οικονομίας

Η αναπτυξιακή κατάσταση του ελληνικού νησιωτικού χώρου

Πολιτικές για την ανάπτυξη των νησιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η περίπτωση της Ελλάδας

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Βασικά χαρακτηριστικά των δυο Νομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα – Κυκλάδες)

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΙI:

(Κεφάλαιο 6)

Ανάλυση και Αξιολόγηση Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

·   Φυσικό Περιβάλλον

·   Πληθυσμός – Δίκτυο Οικισμών

·   Οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά

·   Τεχνική Υποδομή

·   Κοινωνική Υποδομή

·   Δημόσιες Υπηρεσίες

·   Οργανωτικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

·   Χωροταξικός Σχεδιασμός

·   SWOTΑνάλυση

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΙIΙ:

(Κεφάλαια 8.3 & 8.4)

Οι κύριες διαστάσεις του αναπτυξιακού προβλήματος

  • Κεφάλαιο 8.3  Ο Τομέας του Τουρισμού
  •  Κεφάλαιο 8.4 Αξιοποίηση των Πολιτιστικών Πόρων

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΙV:

(Κεφάλαια 8,9,10 & 11, Παράρτημα )

Οι κύριες διαστάσεις του αναπτυξιακού προβλήματος

Αναπτυξιακή Στρατηγική και Πρότυπο Ανάπτυξης

Άξονες Προτεραιότητας (Σκοπιμότητα, Στόχοι, Κατηγορίες Παρεμβάσεων, Εξειδίκευση, Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων)

Ενέργειες για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

 

ΤΕΥΧΟΣ V:

(Κεφάλαιο 7)

Απόψεις δήμων και φορέων για προβλήματα και απαιτούμενα έργα. SWOT ανάλυση ανά νησί

Εισαγωγή- Ταυτότητα της Έρευνας

Ανάλυση Ερωτηματολογίων

Αξιολόγηση των Προτάσεων

 

 

ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

(Κεφάλαια 11Α:1 &2)

Στρατηγικός Σχεδιασμός

 

 

ΤΕΥΧΟΣ VΙΙΑ:

(Κεφάλαια 11,11Β & 11Γ)

Πρόταση Επιχειρησιακού Σχεδίου

Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας

Πρόταση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δωδεκανήσων

Πρόταση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κυκλάδων

 

 

ΤΕΥΧΟΣ VΙΙΒ:

(Κεφάλαιο 11Δ)

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

 

ΤΕΥΧΟΣ VΙΙΓ:

(Κεφάλαιο 11Ε)

Ταξινόμηση Έργων κατά Νομό, Άξονα, Δράση και νησί

 

 

ΤΕΥΧΟΣ IΙ:

(Κεφάλαιο 11Ε)

Συνοπτική Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

 

ΤΕΥΧΟΣ IX:

(Κεφάλαια 12,13, 14 & 15)

Μέρος ΙΙ- Τελική Φάση 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κεφάλαια 1, 2 & 3)

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Δήμων και Φορέων

Ταξινόμηση Έργων κατά Νομό, Άξονα, Δράση και νησί

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 1 - KEF 1-5 STRATIGIKO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-5[Τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής οικονομίας κλπ][01]3296 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 2 - KEF 6 YFISTAMENI KATASTASI STRATIGIKO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ - ΚΕΦ. 6[Ανάλυση και Αξιολόγηση Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου][02]6673 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 3 - KEF 8.3 - 8.4 TOURISMOS POLITISMOS STRATIGIKO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ III - ΚΕΦ. 8.3 ΚΑΙ 8.4[8.3 Ο Τομέας του Τουρισμού - 8.4 Αξιοποίηση των Πολιτιστικών Πόρων ][03]4121 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 4 - KEF 8-11 STRATIGIKO SXEDIO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ IV - ΚΕΦ. 8-11[Αναπτυξιακή Στρατηγική, Πρότυπο Ανάπτυξης κλπ][04]2286 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 5 - KEF 7 STRATIGIKO SXEDIO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ V - ΚΕΦ. 7[Διάγνωση αναπτυξιακών προβλημάτων και στρατηγικός σχεδιασμός][05]1403 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ANATHEORIMENI TEYXOS VI.doc)ΤΕΥΧΟΣ VΙ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ][06]7054 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 7B - KEF 11D ANALYSI EROTIMATOLOGION STRATHGIKO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ VII Β - ΚΕΦ. 11Δ[Ανάλυση Ερωτηματολογίων Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ][07b]2469 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 7Γ - KEF 11E ERGA ANA NHSI STRATHGIKO PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ VII Γ - ΚΕΦ. 11Ε[Ταξινόμηση Έργων κατά Νομό, Άξονα, Δράση και νησί][07c]944 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 8 - SYNOPTIKI PAROYSIASI STRATHGIKOY PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ VIII[Συνοπτική Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου (ΑΡΧΙΚΟ)][08]692 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TEYXOS 9 - KEF 12-15 TELIKI PHASI STRATIGIKOU PNA.doc)ΤΕΥΧΟΣ IX - ΚΕΦ. 12-15[Τελική Φάση: Πλαίσιο Εφαρμογής και Σύστημα Παρακολούθησης κλπ][09]1058 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (teyxos X - synoptiko stratigiko sxedio.doc)ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) [ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)][10]1086 kB

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση