Εκτύπωση

Η αναχρονιστική έκφραση ενός ανύπαρκτου οράματος

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις αρχές της επιστήμης, θα ακολουθήσει η κατάρτιση του Επιχειρησιακού και του Οικονομικού Προγραμματισμού, όπου  η στρατηγική θα εξειδικευτεί σε έργα, θα κοστολογηθεί και θα προσδιοριστούν οι πηγές χρηματοδότησης.

Το τελικό κείμενο είναι δυνατόν, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη του Ν. Αιγαίου.

Απουσία εισήγησης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Από τα κείμενα του Στρατηγικού Σχεδιασμού απουσιάζει η εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Προσδοκούσα ότι, κατ’ ελάχιστον, η συγκεκριμένη Διεύθυνση θα είχε εισηγηθεί το θέμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο περιφερειακό συμβούλιο της Λέρου.

Δεν πρόκειται μόνο για τυπική αλλά - κυρίως - για μία ουσιαστική παράλειψη, καθώς η εν λόγω Διεύθυνση θα αποτελούσε τον άριστο συνδετικό κρίκο μεταξύ της μελετητικής ομάδας, που συνέταξε το Στρατηγικό Σχέδιο, και τις περιφερειακής αρχής.

Ο κ. περιφερειάρχης δηλώνοντας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ότι "η πολιτική ασκείται από την πολιτική ηγεσία και όχι από υπάλληλους" ουσιαστικά ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την πολιτική του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Οι παρατηρήσεις μου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό αφορούν αυτό ακριβώς το πολιτικό στίγμα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν κριτική στη μελετητική ομάδα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Καταγραφή παρούσας κατάστασης

Η καταγραφή της παρούσας κατάστασης στο 1ο τμήμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπήρξε λεπτομερής και συστηματική. Είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνονται σε ένα έργο, τα δημογραφικά, γεωγραφικά και οικονομικά στοιχεία του Νότιου Αιγαίου

Αυτό που απουσιάζει είναι ο αναπτυξιακός απολογισμός του παρελθόντος. Το Ν. Αιγαίο είχε επιχειρησιακό πρόγραμμα και αναπτυξιακή στρατηγική στο παρελθόν, πρόσφατα με τη μορφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, παλαιότερα ως ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000 – 2006. Τι κάναμε λοιπόν μέχρι σήμερα και τι αποτέλεσμα είχαμε; 

Να θυμηθούμε τη μη λειτουργική Μαρίνα της Ερμούπολης και την προβλήτα κρουαζιερόπλοιων στην άκρη της πόλης; Να πούμε για το λιμάνι της Τήνου; Ή μήπως για το προβληματικό φράγμα της Λέρου;

Να θυμηθούμε τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών της Σύρου, της Ρόδου, της Νάξου και της Πάρου που δεν λειτουργούν όπως προβλέφθηκε αν και απορρόφησαν μερικά εκατομμύρια ευρώ στο Νότιο Αιγαίο;

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει γίνει καραμέλα εδώ και χρόνια. Γιατί δεν είχε αναπτυχθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τις πρώην Νομαρχίες;

Ο προβληματισμός γύρω από αυτά τα ερωτήματα, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει κατά την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου, απουσιάζει από την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης.

Το ανύπαρκτο όραμα

Η βάση οικοδόμησης του στρατηγικού σχεδιασμού είναι η διατύπωση του οράματος. Το όραμα είναι μία δεσμευτική δήλωση της ηγεσίας και θέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν την στρατηγική της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του Ν. Αιγαίου

Το όραμα του κ. Μαχαιρίδη ή της περιφερειακής αρχής, αν προτιμάτε, έχει διατυπωθεί ως εξής:

Χωρικά και Κλαδικά Ολοκληρωμένη, Αειφόρος, Δικτυωμένη και Ανταγωνιστική Περιφέρεια με επικέντρωση της ειδίκευσής της στον Τουρισμό- Πολιτισμό και τις Υπηρεσίες και η οποία θα διασφαλίσει εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Γράφουν για «Χωρικά ολοκληρωμένη» περιφέρεια. Δηλαδή, για μία περιφέρεια χωρίς αποκλεισμούς. Όμως οι ίδιοι, στην παράγραφο 4.3 για τον τουρισμό, στο τεύχος 10, προτείνουν:

Την ίδρυση Ινστιτούτου Τουριστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στη Ρόδο και την ίδρυση Παρατηρητηρίου Τουρισμού στην Κω,

χωρίς καμία άλλη ειδική αναφορά σε κανένα άλλο νησί! Που είναι τα τουριστικά νησιά των Κυκλάδων; Που είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη; Είναι προφανώς αποκλεισμένα. Η περιφεριακή αρχή δεν πιστεύει στην χωρική ολοκλήρωση που δήθεν οραματίζεται.

Όραμα που δεν το πιστεύει η ηγεσία, απλώς δεν υφίσταται.

Χωρίς στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης

Σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δείχνει να αγνοεί τη σημερινή κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, δυστυχώς, δεν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν, με δεδομένη την κοστολόγησή τους, κατά δήλωση τον μελετητών, περίπου στο 1,5 δις ευρώ!!!

Το Στρατηγικό Σχέδιο δεν συνεκτιμά το πρόβλημα των περιορισμένων πόρων, καθώς δεν θέτει προτεραιότητες μεταξύ των αξόνων, των μέτρων και των δράσεων. Δηλαδή με δεδομένους τους περιορισμένος πόρους, ποιες δράσεις προτείνεται να προτάξουμε.

Περίμενα την ένταξη στο Στρατηγικό Σχεδιασμό ιδιαίτερου κεφαλαίου με τη στρατηγική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Μπορεί το Νότιο Αιγαίο να παλέψει κόντρα στην ύφεση ή έστω να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα;

Στον τουριστικό τομέα έχω προτείνει την καλλιέργεια της αρχής «μένουμε Αιγαίο» με την έννοια της προτροπής για εσωτερικό τουρισμό. Στον μαθητικό τουρισμό και τον τουρισμό ηλικιωμένων η προτροπή μπορεί να γίνει συστηματικά σε συνεννόηση με τους Δήμους. Στον ελεύθερο τουρισμό η προτροπή πρέπει να έχει το χαρακτήρα στοχευμένης διαφημιστικής προβολής και παροχής κινήτρων.

Με τη συνεργασία των επιμελητηρίων, η ίδια αρχή, της προτίμησης των προμηθευτών μέσα στην Περιφέρεια, μπορεί να εφαρμοστεί στις πωλήσεις και στις υπηρεσίες business to business.

Με αυτό τον τρόπο το εισόδημα που παράγεται στο Νότιο Αιγαίο θα καταναλώνεται στο Νότιο Αιγαίο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο εισόδημα των νησιωτών.

Αναχρονιστική τουριστική στρατηγική

Στην στρατηγική για τον τουρισμό, αν και επισημαίνεται στη μελέτη ότι, μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε πρότυπα μαζικού τουρισμού, σε κανένα σημείο των κειμένων δεν διατυπώνεται ο στόχος αλλαγής αυτού του προτύπου.  Το πρότυπο του μαζικού τουρισμού, ακόμα και αν έχει υπηρετήσει επαρκώς την ανάπτυξη της Ρόδου, δεν έχει θέση στα μικρότερα νησιά του Νότιου Αιγαίου.

Απουσιάζει ακόμα ο στόχος καθορισμού της φέρουσας ικανότητας (μέγιστης χωρητικότητας) κάθε νησιού σε τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO 1983 "Development of leisure time and the right to holidays") η τουριστική χωρητικότητα θα πρέπει να διαφοροποιείται κατά περιοχή, με βάση το περιβάλλον και τον τύπο της τουριστικής δραστηριότητας.

Δεν αποτελεί πλέον αποδοτική λύση η πρόταση δημιουργίας νέων υποδομών στα νησιά (δρόμοι, χώροι στάθμευσης, λιμάνια κλπ) για να υποδεχτούν τα νησιά μας ακόμα περισσότερους τουρίστες. Ακόμα περισσότερες υποδομές απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση – η οποία σήμερα δεν είναι αυτονόητη – και τελικά ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεχίζοντας έτσι, θα καταλήξουμε να βουλιάξουμε τα νησιά μας στο τσιμέντο.

Κι όμως, στον αναχρονιστικό Στρατηγικό Σχεδιασμό του κ. Μαχαιρίδη, οι υποδομές έχουν τον πρώτο λόγο. 

Στόχος μας πρέπει να είναι η παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, έτσι ώστε με τον ίδιο αριθμό επισκεπτών να μένει περισσότερο χρήμα στα νησιά

Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Περιφερειάρχης δήλωσε την αντίθεσή του στα τουριστικά πακέτα all inclusive. Δηλαδή, τί προτίθεται να κάνει; Να απαγορεύσει το all inclusive με κανονιστική διάταξη!? Με ποιά στρατηγική θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διείσδυση του all inclusive στην τουριστική αγορά του Νότιου Αιγαίου;

Η απάντηση βρίσκεται στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ των παρεχομένων υπηρεσιών και όχι στη μείωση των τιμών ή στις νέες υποδομές.

Αν και η Ποιότητα στο τουριστικό προϊόν, ήταν Στρατηγική Αναπτυξιακή Επιλογή στο ΠΕΠ 2007-2013, ο στρατηγικός σχεδιασμός της σημερινής περιφερειακής αρχής δεν κάνει καμία αναφορά στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος!

Ανεδαφικές προτάσεις για τις μεταφορές

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια της μελέτης, τα προβλήματα των νησιωτικών μεταφορών έχουν ιεραρχηθεί υψηλά από τους εκπροσώπους φορέων του Ν. Αιγαίου. Η προσέγγιση του στρατηγικού σχεδίου στο θέμα των μεταφορών κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Το πρόβλημα είναι ότι οι προτάσεις της μελέτης δεν είναι βιώσιμες οικονομικά

Το προτεινόμενο δίκτυο διανησιωτικών συνδέσεων απαιτεί νέες εγκαταστάσεις ενώ αρκετές από τις αναφερόμενες ως υφιστάμενες, είναι ανεπαρκείς. Το κόστος αλλά και ο χρόνος κατασκευής νέων λιμενικών εγκαταστάσεων βγάζουν τέτοιες παρεμβάσεις έξω από το επιχειρησιακό σχέδιο 2011-2014.

Ενέργεια

Η "Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" προτείνεται σε πολλά σημεία του στρατηγικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μία αυτονόητη, κοινότυπη πρόταση, στην οποία δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε.

Όμως, το δίλημμα που πρέπει να απαντηθεί από το στρατηγικό σχεδιασμό είναι άλλο:

Αφού καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών μας, μέχρι ποιο σημείο θα αξιοποιήσουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Στο κείμενο αναφέρεται αόριστα - και επικίνδυνα - ότι  "το Ν. Αιγαίο θα συμβάλει στους στόχους του εθνικού προγραμματισμού". Ανέχονται οι τοπικές κοινωνίες τέτοια αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος για να γίνει το Ν. Αιγαίο τροφοδότης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας; Ή της Ευρώπης; 

Είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του στρατηγικού μας στόχου αναφορικά με το όριο αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Ν. Αιγαίο.

Επιπλέον, στο στρατηγικό σχεδιασμό απουσιάζει η πρόβλεψη για ξεκάθαρη χωροθέτηση ηλιακών και αιολικών πάρκων. Προβληματιστήκαμε για το θέμα όταν συζητήσαμε στο περιφερειακό συμβούλιο τη γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για αιολικά πάρκα στις Κυκλάδες. Αυτή η χωροθέτηση πρέπει να ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό για να προστατευτεί το περιβάλλον αλλά και για να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές.

"Κτιριακή αναβάθμιση" Υπηρεσιών

Στην ενότητα των παρεμβάσεων "Βελτίωσης διοικητικής ικανότητας της περιφέρειας" και "Ενίσχυση της οργανωτικής δομής", διαβάζουμε - μια ακόμα φορά - για "νέο εξοπλισμό" και για "νέες κτιριακές εγκαταστάσεις". Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών και την επιτακτική ανάγκη απλοποίησή τους

Η εκπόνηση μίας μελέτης ανέγερσης δημοτικού σχολείου στην Κέα διήρκεσε... 10 χρόνια! Δεν έφταιγε ούτε ο εξοπλισμός, ούτε τα ντουβάρια για αυτή την καθυστέρηση. Έφταιγαν οι αναχρονιστικές διαδικασίες κα η αναθεματισμένη γραφειοκρατία μας. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο της περιφερειακής αρχής αγνοεί την αμείλικτη πραγματικότητα και κινείται σε κοινότυπες προτάσεις.

Δυστυχώς, φτάσαμε στο 2012 για να συζητάμε ακόμα για "ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη" και "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" με χρονικό ορίζοντα το 2020, όταν τέτοιες υπηρεσίες έπρεπε να είναι αυτονόητες εδώ και χρόνια. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ζει στο μεσαίωνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επικίνδυνα αόριστη "Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας" 

Σύμφωνα με το κείμενο, "η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί τη βασική παράμετρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας".

Ο τρόπος αξιοποίησης που αναφέρεται είναι επικίνδυνα αόριστος. Οι καιροί είναι πονηροί και για αυτό πρότεινα να τεθούν σαφή όρια στο Στρατηγικό Σχεδιασμόως προς αυτή την αξιοποίηση.

Οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ)

Η αόριστη αναφορά του στρατηγικού σχεδίου σε ίδρυση ΕΟΖ στη Σύρο και στη Ρόδο ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της τοπικής μας κοινωνίας. Η απόσυρση των επίμαχων σελίδων από το Στρατηγικό Σχεδιασμό, μετά από τη μαζική αντίδρασή μας, υπήρξε μία ώριμη επιλογή της περιφερειακής αρχής.

Η θεσμοθέτηση των ΕΟΖ είχε προταθεί από την περιφερειακή πλειοψηφία με τη δικαιολογία της παροχής επενδυτικών κινήτρων σε αντιστάθμιση της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας μας και της αντιεπενδυτικής, αντιαναπτυξιακής νομοθεσία μας.

Καμία Ειδική Οικονομική Ζώνη δεν πρόκειται να πυροδοτήσει την επενδυτική ανάπτυξη, καθώς παραμένουν άλυτα μια σειρά από άλλα προβλήματα στο οικονομικοπολιτικό περιβάλλον. 

Σε πρόσφατο άρθρο των Financial Times (28.8.2012) με τίτλο "Η Ελλάδα συζητά για τις οικονομικές ζώνες"   αναφέρεται ότι:

"οι επενδυτές είναι απίθανο να κινηθούν (προς εγκατάσταση σε ελληνικές ΕΟΖ) μέχρι να ξεκαθαρίσει αν η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει μέλος της ευρωζώνης".

 

Το Νότιο Αιγαίο δεν έχει ανάγκη από Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, σε ένα – δύο νησιά, που θα στρεβλώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και πιθανόν να επιδεινώσουν τις εργασιακές σχέσεις και να υποβαθμίσουν το περιβάλλον. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ανασύνταξη της δημόσιας διοίκησης, η απλοποίηση των διαδικασιών, η λύτρωση της νομοθεσίας από αντιεπενδυτικές πρακτικές, η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με επενδυτικά κίνητρα και σταθερό φορολογικό περιβάλλον σε όλο το Νότιο Αιγαίο.

 


Οι παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις παρουσιάστηκαν από τον υπογράφοντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 2.9.2012 στη Λέρο και στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κατά τη συνεδρίασης της 21.9.2012 στη Σύρο.

Σχόλια   

 
Myles
0 #51 Myles 28-03-2018 20:19
I have been exploring for a little bit for any high-quality articles
or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
Reading this information So i'm satisfied to show that I have a very good uncanny
feeling I found out exactly what I needed. I such a lot definitely will make sure
to do not put out of your mind this website and give it a look on a relentless basis.my web blog; canadian pharmacy cialis 20mg: http://orderciali.com
Παράθεση
 
 
Thatralay
0 #50 Thatralay 17-02-2018 13:34
Puedo Tomar Viagra Siendo Hipertenso Levaquin Scrotum How To Buy Cialis Cheap cialis buy online Can You Get High On Keflex Isotretinoin order
Παράθεση
 
 
Velda
0 #49 Velda 03-01-2018 03:21
Good article. I absolutely appreciate this website.
Keep writing!

Also visit my site; Jina: https://open.spotify.com/track/21MuKxxxaah6C4fkIHTv2G
Παράθεση
 
 
Lilia
0 #48 Lilia 20-12-2017 11:06
I'm gone to inform my little brother, that he should
also pay a quick visit this web site on regular basis to obtain updated from
most recent gossip.
Website: Nicofrin diove comprare: http://exxxtremehealth.info/assume/
Παράθεση
 
 
Tracy
0 #47 Tracy 26-11-2017 22:36
I have checked your website and i have found some duplicate content, that's why you don't rank
high in google's search results, but there is a tool that
can help you to create 100% unique content, search for;
Boorfe's tips unlimited content

My site: CarynSmall: https://Alysa33.wix.com
Παράθεση
 
 
Tonja
0 #46 Tonja 16-10-2017 11:42
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn extra bucks
every month because you've got hi quality content.

If you want to know how to make extra money, search
for: Mrdalekjd methods for $$$

Feel free to visit my web blog FirstShela: https://11Adell.blogspot.co.uk
Παράθεση
 
 
Graig
0 #45 Graig 07-07-2017 04:49
It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as
I found this post at this website.

Also visit my web-site; Ludwik Roman: http://tanieperfumy.098.pl
Παράθεση
 
 
Taylor
0 #44 Taylor 07-07-2017 00:24
This piece of writing is truly a pleasant one it assists new
the web viewers, who are wishing in favor of blogging.Review my webpage ... Grzegorz Pieczka: http://ladnabizuteria.vipower.pl
Παράθεση
 
 
Britt
0 #43 Britt 06-07-2017 18:15
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious
know-how about unpredicted feelings.

my web-site; Emil Gruca: http://ladnabielizna.xcl.pl
Παράθεση
 
 
Sheldon
0 #42 Sheldon 06-07-2017 14:35
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this
blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if
it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.Review my web page - Tadeusz Deja: http://ladnesukienki.xcl.pl
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση