Δήμος

Εκτύπωση

Αίτημα κατοίκων για μη μονοδρόμηση οδού Αθ. Διάκου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2010, συζητήθηκε αίτημα κατοίκων της περιοχής Βροντάδου περί μη μονοδρόμησης της οδού Αθ. Διάκου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει προτείνει η δημοτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τη "μεταλλαγμένη" μελέτη Καρεκλά, υποτίθεται ότι έχουν σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατοίκων και επισκεπτών. Θα κατανοούσα αν υπήρχε διάσταση απόψεων και διαμαρτυρίες κατοίκων σε μία κεντρική περιοχή όπου εκτός από κατοίκους υπάρχουν εργαζόμενοι και επισκέπτες, με αντικρουόμενα συμφέροντα.

Εκτύπωση

Σχέδιο "Καλλικράτης" - Οι Γενικές Διοικήσεις

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Στη θέση των σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών θα συγκροτηθούν «έως 7 Γενικές Διοικήσεις». Στην αρμοδιότητα των Γενικών Διοικήσεων θα ανήκουν οι γενικές κρατικές υποθέσεις, οι οποίες ασκούνταν μέχρι σήμερα από τις Περιφέρειες και λόγω της φύσης τους ή για συνταγματικούς λόγους δεν μπορεί να μεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και παραμένουν στην κρατική διοίκηση (π.χ. χωροταξία – πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική πολιτική ή μεταναστευτική πολιτική). Το προσωπικό των σημερινών Περιφερειών που ασκεί μέχρι σήμερα τις παραπάνω αρμοδιότητες θα μεταταχθεί στις Γενικές Διοικήσεις

Στις Γενικές Διοικήσεις θα συστηθεί και η «Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ» η οποία θα ελέγχει τις πράξεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αυτή την εποπτεία ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
Η έκταση των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διοικήσεων, αναγάγει τους 7 Γενικούς Διευθυντές στο επίπεδο μικρών υπουργών. Η σύγκριση της Γενικής Διοίκησης Αιγαίου, με το (πάλαι ποτέ) Υπουργείο Αιγαίου είναι εύλογη.

Εκτύπωση

Σχέδιο "Καλλικράτης" - Οι Νέοι Δήμοι

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Το σχέδιο νόμου για τη διοικητική μεταρρύθμιση με το όνομα "Καλλικράτης" που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση, προβλέπει τόσο δραματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, που τα ζητήματα χωροθέτησης – συνένωσης πλέον φαντάζουν ως δευτερεύουσας σημασίας.

Ουσιαστικά οι αλλαγές στα όργανα, στις αρμοδιότητες, στον τρόπο λειτουργίας και στο εκλογικό σύστημα ανατρέπουν το 90% των άρθρων του σημερινού Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). Αυτό από μόνο του καθιστά ακόμα πιο πιεστικές τις χρονικές προθεσμίες, αφού ο Κώδικας Δ. & Κ., ένα τεράστιος νόμος 300 περίπου άρθρων, θα πρέπει να τροποποιηθεί εκ βάθρων, να τεθεί σε διαβούλευση και να ψηφιστεί εγκαίρως.

Την 28η Απριλίου 2010 παρουσιαστηκε νεώτερο προσχέδιο του "Καλλικράτη",το οποίο θέτει ζητήματα τα οποία δεν είχαν τεθεί από το εξαιρετικά περιληπτικό και αόριστο παρών σχέδιο του Ιανουαρίου 2010. Διαβάστε σχόλια για το πλέον πρόσφατο προσχέδιο και το χωροταξικό των Νέων Δήμων, που πυροδότησε τις περισσότερες αντιδράσεις.

Εκτύπωση

Προϋπολογισμός 2010 - Συρρίκνωση και υπανάπτυξη οι συνέπειες της ολιγωρίας

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Ένα από τα βασικά και αναγκαία χαρακτηριστικά ενός προϋπολογισμού είναι οπωσδήποτε η ειλικρίνεια. Ο παρόν προϋπολογισμός έχει αυτό το προσόν. Είναι αδιαμφισβήτητα ειλικρινής. Και αυτό χάρη στην υπευθυνότητα της οικονομικής υπηρεσίας, στα στελέχη της οποίας αξίζουν συγχαρητήρια.

Όμως είναι η ειλικρίνεια του προϋπολογισμού, αυτή που αποκαλύπτει τη μιζέρια του. Πρόκειται για τον πλέον συρρικνωμένο και αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, ακόμα και μετά από τη συρρίκνωσή του, είναι οριακή η δυνατότητα υλοποίησής του. Υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την τακτικότητα των θεσμοθετημένων εισροών από την κεντρική κυβέρνηση, κατά το προσεχές έτος και αυτός ο προϋπολογισμός δεν διαθέτει επαρκή περιθώρια ασφαλείας.