Δήμος

Εκτύπωση

Απολογισμός Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων 2007

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Πλεόνασμα Διαχείρισης

Κάθε χρόνο το προεδρείο του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων (ΛΤΚ) δικαιολογείτε για τα περιορισμένα έργα που έχει υλοποιήσει, επικαλούμενο τους περιορισμένους πόρους του ΛΤΚ. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι το ταμειακό πλεόνασμα του απολογισμού, είναι 50% των πραγματοποιηθέντων εξόδων.

Μια λεπτομερέστερη παρατήρηση των αριθμών αποκαλύπτει την τραγικότητα της διαχείρισης του ΛΤΚ από τη δημοτική πλειοψηφία.

Από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων ύψους 1,2 εκ. ευρώ, οι 700 χιλ. ευρώ αφορούν ανελαστικά τακτικά έξοδα προσωπικού και γενικών εξόδων. Μόλις τα υπόλοιπα 500 χιλ. ευρώ αφορούν πραγματοποιηθέντες επενδύσεις. Συμπέρασμα: οι επενδύσεις που έγιναν είναι λιγότερες από τις επενδύσεις που δεν έγιναν. Με άλλα λόγια κάνατε λιγότερες από τις μισές επενδύσεις που θα μπορούσατε να είχατε κάνει, γιατί είχατε τα χρήματα, όπως αποδεικνύει ο απολογισμός.

Κατά τη διαχρονική σύγκριση των οικονομικών μεγεθών, επαναλαμβάνεται το ίδιο ζοφερό σενάριο: Αύξηση του χρηματικού υπολοίπου κατά 50%. Τι κάνετε; Αποταμιεύετε χρήματα για κάποια μεγάλη επένδυση; Φοβάμαι πως όχι.

Εκτύπωση

Συνεδρίαση 16.4.2008 - Ρύθμιση καταβολής οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3649/08.

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Η ρύθμιση καθυστερημένων οφειλών με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3649/2008 είναι μία ανάγκη από τη στιγμή που ο Δήμος μας παρουσιάζει υψηλά και διαχρονικά αυξανόμενα καθυστερημένα υπόλοιπα οφειλών. Είναι τραγικό το γεγονός ότι όποια μείωση των καθυστερημένων οφειλών έχει κατά καιρούς παρατηρηθεί, προέρχεται όχι από είσπραξη αλλά από διαγραφή οφειλών! (περίπτωση οφειλών ΔΕΤΑΕ από ανείσπρακτα μισθώματα της ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ για το χώρο των δημοτικών αποθηκών στο λιμάνι).

Εκτύπωση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της μειοψηφίας για το Δήμο Ερμούπολης (2008-2010)

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Η πρόταση της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας

Εισαγωγή

Ο Δήμος δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά κυρίως λειτουργεί ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. Προκειμένου λοιπόν να βελτιώνει συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας του, είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό του - ενός μηχανισμού προγραμματισμού, μέσα από την εκπόνηση και το έλεγχο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Εκτύπωση

Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 2007, συζητήθηκε η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το ερχόμενο έτος.

Για μία ακόμη χρονιά, η δημοτική πλειοψηφία, επιμένει να φέρνει προς συζήτηση αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και δικαιώματα, πολύ πιο πάνω από τον πληθωρισμό. Και μη βιαστείτε να πείτε ότι αυτή η διαπίστωση γίνεται με διάθεση λαϊκισμού. Το θέμα της αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, με δεδομένο τον ανταποδοτικό χαρακτήρα τους, είναι πολύ σημαντικό και δεν προσφέρεται για λαϊκισμό.

Περισσότερα Άρθρα...